Voorzitter Jonge Democraten


De Champions League-finale is met bloed besmeurd

Het jaar 2014 is nog niet op de helft, maar het is nu al het jaar waarin we onze afhankelijkheid van fossiele brandstof voor het eerst sinds lange tijd echt voelen

Nederlanders houden van voetbal en de UEFA Champions League is het beste dat er op voetbalgebied te bieden is. Likkebaardend zal de Nederlandse voetballiefhebber afstemmen op de finale tussen twee Madrileense miljoenenploegen. Waar die miljoenen vandaan komen zal gedurende twee keer 45 minuten continu duidelijk zijn. Real Madrid speelt met de sponsor Emirates op het shirt, Atlético Madrid met Azerbaijan. Twee oliegrootmachten, die prominent in beeld zijn tijdens de beste pot voetbal die dit jaar gespeeld wordt.

Mijn gestolen telefoon mag je houden

Teevens excuus is een slechte: de opsporing van gestolen telefoons is makkelijker met de opgeslagen data van miljoenen Nederlanders

De Volkskrant bericht woensdag 8 april over het arrest van het Europees Hof inzake de bewaarplicht. Het Hof veegt de vloer aan met de richtlijn dataretentie, die in 2006 is aangenomen onder het mom van terrorismebestrijding. Een bitterzoete overwinning voor voorvechters van privacy.

Waarom feest voor een slechte grondwet?

De eerste grondwet van 1814 stelde bar weinig voor

Zaterdag werd met een heus Grondwetfestival gevierd dat de Nederlandse grondwet ‘200 jaar bestaat’. Maar waarom vieren we de grondwet van 1814 eigenlijk?

De verkiezingen worden gekaapt door de landelijke politiek

De oplossing hiervoor ligt voor de hand: het loskoppelen van de gemeenteraadsverkiezingen

Nagenoeg alle peilingen beloven een lage opkomst deze gemeenteraadsverkiezingen. Sybrand Buma wijt dit aan gebroken verkiezingsbeloften van de minister-president en geeft hem in de Telegraaf dan ook openlijk de schuld. Hij richtte zijn pijlen op het niet uitbetaalde ‘duizendje van Rutte’ en de leningen aan Griekenland. Oud nieuws en vooral gericht op punten scoren in de Telegraaf. De lage opkomst komt natuurlijk niet door wat Mark Rutte beloofd heeft, of wat Buma vindt van die beloftes. De oorzaak heeft te maken met het feit dat er bij deze lokale verkiezingen überhaupt aandacht is voor de genoemde partijleiders.

Neutrale gender: labels zijn er voor producten, niet voor mensen

'Op verschillende plekken in de wereld worden stappen gezet om de rechten voor transgenders en intersekspersonen te verbeteren, maar in Nederland blijft het angstvallig stil'

De afgelopen weken hebben de Jonge Democraten (jongeren gelieerd aan D66) op verschillende stations in het land gender-neutrale wc’s geopend. Met deze ludieke actie willen zij aandacht vragen voor de rechten van mensen die zich niet thuis voelen bij het hokje man of vrouw.

Zestigplussers zijn inderdaad belazerd

Jonge Democraten reageren op Han van der Horst en Yvonne Hofs

De brief van Yvonne Hofs over het dreigende failliet van ons pensioenstelsel aan de Volkskrant werd binnen de Jonge Democraten bijzonder positief ontvangen. Facebooktimelines en twitterfeeds werden overspoeld met links naar deze brief; vaak vergezeld van lovend commentaar en zelfs onverbloemd gejuich.