Student Europese Studies en Filosofie


Het coronavirus biedt kansen om opvattingen over de economie te veranderen

Dit is hét moment voor hen om een mondiaal keerpunt binnen de economische wetenschappen te bepleiten

De scholen gaan dicht. Het gehamster in de supermarkten neemt gretige vormen aan. Het kabinet laat het land nog even in spanning. Het bedrijfsleven wordt fors getroffen en daarmee gezinnen die hun banen dreigen te verliezen. Arbeidstijdverkorting voor bedrijven en alle zeilen die worden bijgezet om de KLM overeind te houden. De opmars van het […]