Suzanne Laszlo is directeur UNICEF Nederland, Ton Liefaard is UNICEF-hoogleraar kinderrechten aan de Universiteit Leiden


Belangen van kinderen ondergeschikt in carrousel van coronamaatregelen

Kinderen mogen niet als instrument gebruikt worden.

De beslissing om scholen te sluiten geeft aanleiding tot grote zorgen. Onduidelijk is waarom deze zeer ingrijpende maatregel, waarbij kinderen grote risico’s lopen, noodzakelijk is en in hoeverre de belangen van kinderen zijn meegewogen. Het VN-Kinderrechtenverdrag, waar Nederland zich aan heeft verbonden, bepaalt dat de belangen van het kind bij iedere beslissing de eerste overweging […]