Tabe Bergman is promovendus in de mediageschiedenis aan de Universiteit van Illinois. Zijn proefschrift gaat over de crisis in de Nederlandse journalistiek.

De PVV heeft gelijk: overheidsbemoeienis met de journalistiek is nodig – maar dan anders

De journalistiek is alleen te redden met publiek geld

De Partij voor de Vrijheid heeft minister Van Bijleveldt opgeroepen ervoor te zorgen dat de afbrokkelende muur tussen de redactie van NRC Handelsblad en kranteneigenaar Sauer fier rechtop blijft. Dit is zo’n zeldzaam geval waarin wat de PVV zegt (in dit geval bij monde van Martin Bosma) gekker klinkt dan het is; meestal is het andersom.