Geeft leiding aan Social Design Studio Goudswaard

Tabo Goudswaard geeft leiding aan Social Design Studio Goudswaard. Hij was intendant van The Art of Impact. Minister Bussemaker stelde 7 miljoen euro beschikbaar om kunstenaars te ondersteunen die met hun werk impact wilden maken op maatschappelijke vraagstukken. Het programma liep in 2015 en 2016, waarbij 122 projecten nancieel en inhoudelijk werden ondersteund. Tabo selecteerde en begeleidde een groot aantal van de projecten. Eerder initieerde hij SOCIALDESIGNFOR- WICKEDPROBLEMS, een publiek onderzoek naar de inzet van sociaal ontwerp voor taaie problemen. Tabo is de coördinator van de Gamechangers Studio.

Medewerkers van bedrijven kunnen veel leren van kunstenaars

De kunstenaar is getraind in het omgaan met complexe situaties en comfortabel met niet-weten wat het gaat worden

Onlangs werd bekend dat kunstenaars vaker dan andere werkenden een relatief laag bruto jaarinkomen hebben. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat meer dan de helft in de periode 2013 tot 2015 minder dan 30.000 euro bruto per jaar verdiende. Terwijl het in vergelijking met andere werkenden met hetzelfde opleidingsniveau, logisch zou zijn als ze […]

Geef ons land een onzekerheidsvaardige overheid

Omgang met ‘niet-weten’ is cruciaal voor weerbare samenleving. Hier ligt een taak voor het nieuwe kabinet

Geschreven samen met Merlijn Twaalfhoven, initiator van The Turn Club, nieuw initiatief voor kunst in de samenleving De omslag naar duurzaamheid en de snelle technologische ontwikkelingen brengen veranderingen mee die onze oude zekerheden aantasten. Is de groei van de economie wel wenselijk? Kunnen we iedereen wel werk bieden als automatisering echt doorzet? Zijn onze beleggingen […]