Tweede Kamerlid PvdA

Tanja Jadnanansing is Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Zij voert voor de partij de portefeuille hoger onderwijs. Ze studeerde Rechten aan de Universiteit en was programmamaker bij de NOS.

Politiek en onderwijs: bemoei je met burgerschapsvorming

Het is tijd om de krampachtige terughoudendheid te laten varen

Op school worden kinderen gevormd. Ze worden er niet alleen opgeleid voor de arbeidsmarkt, maar leren ook wat het is om een burger in een rechtsstaat te zijn. Hoe reageer ik als ik ruzie heb met mijn buurman? Wat als ik me aangevallen voel door een mening of het gedrag van iemand anders? Op school moeten leerlingen antwoorden vinden op zulke vragen. Dat gebeurt nu nog te weinig: Nederlandse jongeren scoren internationaal slecht op het gebied van burgerschap, kennis van democratische principes en mensenrechten. Al enkele jaren wijzen onderzoeksresultaten ons op de achterstand die onze jeugd op dit vlak heeft ten opzichte van leeftijdsgenoten in andere landen. Daarom moeten we burgerschapsonderwijs hoog op de agenda zetten, zowel in de politiek als op school.

Afname schooluitval is een mooi resultaat

 Coaching van jongeren die het wat moeilijker hebben geeft ze het plezier terug in leren

Minder jongeren hebben het afgelopen jaar hun school verlaten zonder diploma. Dat is mooi nieuws. Een opleiding afronden en een diploma behalen geeft jongeren uitzicht op een baan en een mooie toekomt, een toekomst die zonder diploma heel wat minder rooskleurig is.

Einde aan armoede onder kinderen

Bij de VVD gaan de rijksten er weer op vooruit, terwijl de laagste inkomens achterblijven

De Partij van de Arbeid presenteert donderdag een tienpuntenplan dat een einde moet maken aan de armoede onder kinderen. In Nederland groeien op dit moment meer dan 350.000 kinderen op in armoede. Dat zijn er 350.000 te veel. Deze kinderen hebben veel minder kansen. Wij willen voor elk kind een goede kans op een mooie toekomst.

Beter onderwijs door einde megaklas

Stel een maximum aan het aantal leerlingen in een klas

De situatie op een groeiend aantal scholen in Nederland begint steeds meer op een megastal te lijken. Klassen raken vol, te vol. Onze kinderen brengen daarin dagelijks vele uren door. Sommige docenten hebben nu al te maken met klassen van meer dan dertig kinderen, waarin sommigen, bijvoorbeeld vanwege ADHD of dyslexie, extra aandacht nodig hebben.

Niet-goed-geld-terug-regeling voor hoger onderwijs

Het wordt tijd dat het kabinet gehoor geeft aan de aangenomen kamermotie

Staatssecretaris Zijlstra moet ons voorstel voor een niet-goed-geld-terug-regeling binnen het Hoger Onderwijs snel uitvoeren. Al in 2007 kreeg de Partij van de Arbeid een Kamermeerderheid achter een motie, die ervoor moet zorgen dat studenten hun collegegeld kunnen terugkrijgen als ze kunnen aantonen dat hun onderwijsinstelling onvoldoende kwaliteit biedt. Ik vind het bijzonder jammer dat het kabinet hier nog geen werk van gemaakt heeft.

Stop de bezuinigingen op talent

Ik ga ervan uit dat de staatssecretaris het niet op zijn geweten wil hebben als onze talenten uitwijken naar het buitenland

Promovendi krijgen, als het aan het kabinet ligt, straks alleen nog maar een studiebeurs. Ik vraag me af hoe de staatssecretaris dat denkt te rijmen met de ambitie om op onderzoeksgebied toonaangevend te zijn. Ik vrees dat veelbelovende promovendi zonder behoorlijk salaris genoodzaakt zijn naar het buitenland uit te wijken, terwijl juist zij een fundamentele bijdrage aan de Nederlandse universiteiten leveren. Je hoeft geen bolleboos te zijn om te zien dat deze ‘braindrain’ funest zou zijn voor Nederland. Ik roep de bewindsman daarom met klem op een streep te zetten door deze voorgenomen bezuiniging op talent.