Hoogleraar humanitaire studies, Erasmus Universiteit

Thea Hilhorst is hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw van het International Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit. Haar onderzoeksprogramma speelt zich af in fragiele staten, conflictgebieden en in landen getroffen door natuurrampen, waaronder Angola, Congo, Mozambique, Ethiopiƫ en Afghanistan. www.disasterstudies.wur.nl

Mannen in Moria verdienen onze steun net zo goed

Alle steun en solidariteit reserveren voor alleenstaande kinderen is misleidend. Het lijkt bedoeld om de miljoenen Europeanen te sussen die wel degelijk solidair willen zijn met vluchtelingen

Sinds de brand in kamp Moria op Lesbos staan 13.000 vluchtelingen, vooral Afghanen, op straat. Wie hoopte dat de vreselijke brand als een wake-up call zou werken, kwam de afgelopen week bedrogen uit. De reactie van Europa, met uitzondering van Duitsland, is tot dusverre koel en berekenend. Alleen alleenstaande kinderen, en een klein aantal gezinnen, […]

Vliegen als het nieuwe roken, ook op het werk!

We lijken er vanuit te gaan dat vliegen voor het werk er nu eenmaal bij hoort. Maar waarom eigenlijk?

Vliegverkeer levert een belangrijke bijdrage aan de opwarming van de aarde. Het is ook een van de meest ingewikkelde. Prognoses over vliegverkeer laten altijd een enorme groei zien, terwijl de mogelijkheden voor technologische innovatie beperkt zijn. Over een paar jaar rijden we allemaal in een elektrische auto, maar het schijnt dat een elektrisch vliegtuig zijn […]

Stop met wegkijken terwijl er mensen sterven

Sta stil bij de tienduizenden die naamloos verdronken in de Middellandse zee op zoek naar veiligheid

Vandaag is World Refugee Day, een door de VN ingesteld moment om aandacht te vragen voor vluchtelingen. Ik moet vooral denken aan de mensen die geen vluchteling meer zijn, omdat ze op weg naar Europa zijn verdronken. Volgens de Internationale Organisatie van Migratie, IOM, waren dat er 22,400 tussen 2000 en 2014. In de afgelopen […]

Venus en Mars in de Oriƫnt

Hoe beeldvorming over sekse onze omgang met vluchtelingen stuurt

Het beroemde adagium van Simone de Beauvoir dat je niet als vrouw (of man) wordt geboren maar als vrouw (of man) wordt gemaakt door opvoeding en maatschappij, is geformuleerd in de jaren ’60 van de vorige eeuw en klinkt verschrikkelijk gedateerd.  In Nederland hebben we inmiddels afgeleerd om te veel toe te schrijven aan het […]

Het verhaal van vluchtelingen in Libanon

De manier waarop vluchtelingen worden ingekaderd in beeldvorming bepaalt de reactie op hun aanwezigheid

Verhalen van vluchtelingen zijn belangrijk om naar te luisteren. Als we mensen leren kennen door hun verhaal, begrijpen we hen beter en zijn we meer bereid te helpen. Net zo belangrijk is het om te luisteren naar de verhalen over vluchtelingen. De manier waarop vluchtelingen worden ingekaderd in beeldvorming bepaalt de reactie op hun aanwezigheid. […]

Is de Europese gulheid een voorbode van het falen van vluchtelingenrelocatie?

De EU heeft 83 miljoen euro vrijgemaakt voor humanitaire hulp aan vluchtelingen in Griekenland. Die hulp is reuze welkom, maar roept ook vragen op bij Griekse en internationale hulpverleners

De grens tussen Macedonië en Griekenland is ruim een maand geleden gesloten, meteen gevolgd door de overeenkomst tussen de EU en Turkije. Samen hebben deze gebeurtenissen de werkelijkheid in Griekenland behoorlijk veranderd, met grote gevolgen voor de hulpverlening. Deze week was ik in Griekenland om de stand van zaken op te nemen. Nieuwe werkelijkheid Omdat […]

Waarom hulporganisaties niet meewerken aan detentie

Door afstand te nemen van de Europese politiek, laten de hulporganisaties zien dat zij de humanitaire principes respecteren.

Het verdrag tussen Europa en Turkije heeft onmiddellijke en verstrekkende gevolgen gehad voor de opvang van vluchtelingen in Griekenland. Van de ene op de andere dag zijn vluchtelingenkampen omgezet in detentiecentra waar vluchtelingen voorbereid worden op uitzetting naar Turkije. Het hoge commissariaat van de vluchtelingen UNHCR nam meteen afstand van deze centra en in de […]

Vluchtelingen komen naar de EU vanwege slechte noodhulp in de regio

Nederland, zorg ervoor dat onafhankelijk toezicht op naleving van humanitaire verdragen er komt

Internationale noodhulp barst uit zijn voegen. Het aantal crises wereldwijd blijft groeien en terwijl budgetten toenemen, worden rantsoenen voor vluchtelingen en ontheemden gekort. Met stevige gevolgen: als vluchtelingen in de regio niet goed worden opgevangen en hun kinderen niet naar school kunnen, komen zij vaker naar Europa. Alle reden om noodhulp te verbeteren. In mei […]

Niet nog een Kunduz

'Respecteer het oorlogsrecht in de strijd tegen IS'

Het antwoord op de aanslagen in Parijs is gevat in stevige oorlogstaal en bombardementen op door IS gecontroleerde gebieden. Het is de vraag of dit een oplossing dichterbij brengt. Maar als er oorlog gevoerd wordt, respecteer dan in ieder geval het internationaal oorlogsrecht. Geen herhaling van Kunduz-incidenten, waar de VS een oorlogsmisdaad pleegden met de bombardering van een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen.

De maatregelen van de VVD drijven mensen uit elkaar

Een open brief aan de Alkmaarse fractievoorzitter 

De VVD-fractie in Alkmaar stelt voor dat vluchtelingen niet de straat op mogen met meer dan drie personen tegelijk. Wie hier niet voor tekent, is niet welkom in de stad.

Meer zien