Europarlementariër PvdA

Thijs Berman is afgestudeerd ontwikkelingspsycholoog. Hij studeerde een jaar in Frankrijk en daar ging hij na zijn studie ook werken als correspondent voor ondermeer De Groene Amsterdammer, het NOS Radio1journaal, TweeVandaag en het Agrarisch Dagblad. De politiek riep en in 2004 werd Berman voor de PvdA Europarlementarier. Voor de Europese Verkiezingen van 2009 was hij lijsttrekker namens de PvdA.

Laat de banken niet de wet voorschijven

Elk democratisch gekozen parlement is feitelijk machteloos, want een bank niet redden is geen optie

De crisis in Cyprus heeft Europa heeft twee zaken pijnlijk duidelijk gemaakt. Ze liet zien dat de financiële wereld zich nog steeds oppermachtig waant, immuun tegen democratische besluitvorming. En ze heeft aangetoond dat EU-lidstaten niet op oneigenlijke manieren met elkaar moeten concurreren.

Nederland moet juist doorgaan met ontwikkelings-samenwerking

Frits Bolkestein ziet een paar zaken over het hoofd bij zijn kritiek op de hulp

Nederland zal, samen met de andere welvarende landen in de wereld, nog lange jaren moeten doorgaan met ontwikkelingssamenwerking. Frits Bolkestein pleit in de Volkskrant van 6 oktober voor afschaffing ervan, maar wijst de verkeerde schuldige aan.

Vrijheid van meningsuiting geen vrijbrief voor belediging

Wat zijn wij voor samenleving wanneer we onze afkeuring niet uitspreken over elke vorm van belediging?

De film “Innocence of Muslims” leidt tot grote commotie en zelfs tot geweld. Er vallen doden om een stompzinnig, haatdragend filmpje. De beelden zijn bekend: een kleine groep fanatici met antiwesterse leuzen, brandende gebouwen, en oproepen tot heilige oorlog die door een verpletterende meerderheid van moslems schouderophalend worden genegeerd. Wat opvalt, is dat de Westerse wereld in een automatische verdedigingsreflex lijkt te schieten.

Pak zieke financiële sector aan

Door hun bezuinigingsfixatie hebben Rutte en Merkel de aandacht verschoven van de financiële sector naar de overheid. Een kapitale vergissing die de Europese economie schade heeft toegebracht

De Europese crisis concentreert zich nog steeds rond de bankensector en niet alleen rond overheidsfinanciën. Sommige banken zijn groter dan overheden en hebben meer schulden dan ze waarschijnlijk kunnen afbetalen. Daarnaast zijn er in de financiële sector nog steeds teveel bankiers die verwerpelijk gedrag vertonen, getuige de grootscheepse fraude met de Libor-standaard. We hebben een Europese Bankenunie nodig die niet blindelings zwakke banken redt, maar fout gedrag van bankiers aanpakt en instabiele banken saneert.

Europese afspraken over belastingen zijn dringend nodig

Europa zou 1000 miljard aan ontdoken belasting kunnen en moeten ophalen

De Europese Unie heeft dringend behoefte aan een plan voor economische groei. Daar is creativiteit en durf voor nodig, maar dat ontbreekt in het huidige conservatief-liberale Europa. Verder dan een verstikkend bezuinigingspact zijn de Europese leiders niet gekomen. Politici als Merkel en Rutte hebben slappe knieën als ze zeggen dat er geen geld is om uit de crisis te komen, want dat is er namelijk wel. Een deel kan komen uit een nieuwe Europese aanpak voor belastingontwijking en -ontduiking.

De blinde vlek van rechts: geen oog voor sociaal beleid

Het bedrijfsleven durft juist niet te investeren door het gebrek aan Europees leiderschap. Burgers houden juist de hand op de knip omdat er op alles bezuinigd wordt wat groei kan brengen

Nadat de Europese regeringsleiders eerst ongekend hard aan het bezuinigingen zijn geslagen, stellen zij nu eindelijk de vraag hoe ze de Europese economie weer kunnen laten groeien. Twaalf van hen, waaronder premier Rutte, zijn in aanloop van de Europese top van 1 en 2 maart a.s. met voorstellen gekomen. Voor Nederland dringt de tijd, want het bevindt zich officieel in een recessie en voorspeld wordt dat alleen al dit jaar honderdduizend banen verloren gaan. Maar de ‘groei’ voorstellen van Rutte c.s. bevatten helaas niet de zo noodzakelijke investeringen in werkgelegenheid. Zonder die investeringen blijft economische groei uit en houdt de recessie aan. De plannetjes laten onverbloemd het tekort van de conservatief-liberale leiders als Rutte zien.

Europa zal sociaal zijn of niet zijn

Liberalen als Verhofstadt hebben een blinde vlek

Als ze mij in 2009 hadden gezegd dat we vandaag in de diepste crisis van de EU zouden zitten sinds het Verdrag van Rome van 1958, dat de twijfel zo diep zou toeslaan dat 2012 het jaar van de waarheid zou worden voor de Euro – dan had ik dat eerlijk gezegd gewoon niet geloofd. Maar zelfs het uiteenvallen van de Unie is een nu denkbaar scenario.

Rechtse bezuinigingen staan gelijk aan middeleeuws aderlaten

Investeren in onderwijs en onderzoek, in infrastructuur, in een weg terug naar economische groei en werkgelegenheid - het is nu niet mogelijk, omdat de Europese leiders zichzelf de financiële armslag niet gunnen

De EU balanceert op de rand van de afgrond. En dat gaat niet om de Europese samenwerking alleen, die langzamerhand terugvalt in een los-vaste en wantrouwige contactgroep van hoofdsteden, met een zelfbenoemde leiding van Berlijn en Parijs. Het gaat nu om de economische toekomst van de Unie, die na twee jaar aarzelen en halve maatregelen groot gevaar loopt. Dat kan anders, maar niet met deze methode, en niet met deze regeringsleiders.

Europese regeringsleiders weten zich geen raad met deze crisis

Grootste uitdaging is controle over de banken

In hun onmacht om de crisis te bezweren maken de in grote meerderheid conservatieve regeringen in Europa rare sprongen. Sarkozy probeert met Merkel ondanks onderlinge verschillen als vanouds een Europese deal op te dringen aan de andere lidstaten, aankomend weekend tijdens de top van Europese regeringsleiders. Geruchten zoemen al rond. Het noodfonds wordt verhoogd, banken worden geherkapitaliseerd en landen moeten harder gaan bezuinigen. Maar waar blijft de fundamentele hervorming van de financiële sector? En waar blijven de voorstellen om de zwakke landen met ons te kunnen laten concurreren? Naast het zwakke, weinig moedige optreden tegenover de crisis tonen de regeringsleiders dat ze niet in staat zijn om de crisis op een sociaal aanvaardbare manier te bezweren. Het is aan progressieve leiders om gezamenlijk een alternatief te bieden.

EU heeft het laten lopen in de Hoorn van Afrika

De dreigende hongersnood in de Hoorn van Afrika is puur mensenwerk en had voorkomen kunnen worden

Vluchtelingenkampen in Ethiopië en Kenia stromen opnieuw vol. Het is goed dat giro 555 door de samenwerkende Nederlandse hulporganisaties is opengesteld om geld in te zamelen voor de mensen in de Hoorn van Afrika. Het gaat om de grootste humanitaire crisis in de wereld, zo wordt gezegd. Alleen was dat in 1983 niet anders, en in 1991, in 1998 en 2006. De urgentie van nu toont slechts aan dat de humanitaire hulp van toen niet is gevolgd door een aanpak voor de lange termijn.

Meer zien