ex-voorzitter Jonge Democraten

Thomas Bakker (23) was van oktober 2009 tot oktober 2010 voorzitter van de Jonge Democraten (JD), de politieke jongerenorganisatie gelieerd aan D66.Nog altijd zet hij zich binnen en buiten de JD in voor het voorkomen van een kloof tussen jong en oud als gevolg van de vergrijzing. Thomas groeide op in Alkmaar. Hij ronde daar zijn vwo af aan de o.s.g. Willem Blaeu, nadat hij eerst drie jaar op het Murmellius Gymnasium had gezeten. Momenteel woont hij in Utrecht waar hij bestuurs- en organisatiewetenschap studeert aan de Universiteit Utrecht.

Stop de omgekeerde solidariteit in ons pensioen

Zonder afschaffing doorsneepremie geen pensioenakkoord - Co-auteur: Ilja Boelaars, bestuurslid Jonge Democraten

De politiek verplicht vrijwel iedere werknemer om pensioen op te bouwen. Terecht, want de praktijk wijst uit dat zonder die verplichting veel mensen onvoldoende zorg draag voor hun oude dag. Hoe de verplichte pensioenopbouw precies wordt vorm gegeven, wordt overgelaten aan de werknemers- en werkgeversorganisatie die al maanden onderhandelen over een nieuw pensioenstelsel. De uitkomsten zijn ongewis, maar het heeft er alle schijn van dat pensioenen van ouderen zoveel mogelijke gegarandeerd zullen worden, waardoor de ontstane tekorten worden doorgeschoven naar de generaties geboren na grofweg 1965.

Vier de Republiek

Het opgedrongen staatshoofd moet plaats maken voor iemand met een mandaat vanuit de samenleving

Door Thomas Bakker en Jolien van Hooff

Selecteer niet na groep acht

De afgelopen weken ontstond commotie over de barrières waar VMBO leerlingen tegenaan lopen als zij willen doorstromen naar de HAVO.

Het programma De Ombudsman toont aan dat 94 procent van de instellingen voor HAVO-onderwijs aanvullende eisen stelt bovenop een VMBO-T diploma. Terecht zijn de kritieken die stellen dat op deze manier talent niet maximaal benut wordt.

Rutte vraagt om jongerenopstand

Het kabinet Rutte-1 is helemaal niet zo’n uitzonderlijk kabinet als veel jongeren denken.

Voor het grootste gedeelte is het slechts een voortzetting van een trend die al een aantal jaren bezig is, en waaraan bijna alle politici in Den Haag schuldig zijn. Dit is -we kunnen het niet anders zeggen – het in het gezicht spugen van onze generatie. Het regeerakkoord bevat wederom een duidelijk boodschap aan de young professionals, studenten en scholieren van Nederland: “Wij hebben de buit, en jullie zoeken het maar uit.”

Neem gemeentepolitiek serieus, spreid de verkiezingsdata

Woensdag a.s. vinden in heel Nederland gemeenteraadsverkiezingen plaats. Landelijk gecoördineerde campagnes van de politieke partijen zijn momenteel in volle gang.

Landelijke kopstukken gaan met elkaar en debat en waren de afgelopen weekenden flyerend op straat in verschillende dorpen en steden te vinden. De kritiek over de onwenselijkheid van deze Haagse inmenging is al jaren oud. Maar los van deze bezwaren brengt het gelijkgestelde stemmoment ook bestuurlijke bezwaren met zich mee. De verkiezingendatum zou daarom geflexibiliseerd moeten worden.

Geen oorlog zonder onderzoek

Voortaan moet bij het verlenen van steun aan militaire missies vaststaan dat hiernaar achteraf onderzoek plaatsvindt

Twee weken geleden publiceerde de commissie Davids haar rapport over de Nederlands steun aan de oorlog in Irak. Niemand heeft de afgelopen twee weken de noodzaak van dit rapport betwist. Toch scheelde het weinig of een grondig feitenonderzoek was er nooit gekomen.

Met een politieke deal zetten de PvdA en het CDA het parlement buitenspel. Ongeacht partijpolitieke belangen dient over iedere oorlog zo volledig mogelijk verantwoording te worden afgelegd. Daarom moet voortaan bij het verlenen van steun aan militaire missies vaststaan dat hiernaar achteraf onderzoek plaatsvindt.