Master-student Filosofie

Thomas Keulemans, geboren (1994) is master-student Filosofie aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Als filosoof probeert hij de wereld met een kritisch oog te beschouwen en kanttekeningen te plaatsen en vragen op te roepen daar waar hij kan

Ik ben een Nederlander, meneer Rutte

Maar ik voel mij verre van een Nederlander, door uitspraken als de uwe

Beste Mark, Toen ik maandagochtend de slaap uit mijn ogen wreef, was de boodschap die u met uw partij over Nederland verspreid heeft het eerste wat mij toekwam. U schreef een brief aan alle Nederlanders en aangezien ik volgens mijn paspoort ook een volle Nederlander ben, voelde ik mij ook aangesproken. Niet zozeer door uw […]

Nederlandse boeren in Ethiopië slachtoffer van eigen beleid

Dat de oorzaak wordt gezocht buiten de rol van de Nederlandse (en andere buitenlandse) bedrijven geeft blijk van een totaal gebrek aan zelfkritiek

Minister Ploumen liet in de media weten bezorgd te zijn over de situatie van de Nederlandse boeren in Ethiopië. Dit deed zij nadat bekend werd dat vier Nederlandse (en meerdere buitenlandse) kwekerijen waren aangevallen door opstandige Ethiopiërs. De media schetsen een beeld waarin de bedrijven het slachtoffer lijken te zijn van een nationaal en plaatselijk conflict, maar […]