Գուցէ ուզեցաւ իրեն գցի հորը, դու էլ կը՞ գցես

Meer zien