Tijd voor Eten bevordert dat kinderen op de school een gezonde lunch en professionele tussenschoolse begeleiding krijgen. Tijd voor Eten is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt het maatschappelijke onderwerp ' voeding op scholen' en de invloed van ' big food ' aan de orde te stellen, bespreekbaar te maken en te agenderen bij burgers, opinieleiders en besluitvormers. ALS we ervoor gaan kiezen om met ' big food ' samen te werken dan wel op basis van goede afspraken met elkaar. Tijd voor Eten ziet zich ook als vertegenwoordigers van de middenstand, boeren en cateraars de wensen van de ouders, de schoolkinderen, wil niet polariseren, werkt graag samen met partners uit verschillende sectoren.
We blijven werken aan ons doel, 120 ( of meer ) scholen binnen 10 jaar, die met de aanpak Tijd voor Eten werken.

Aanleiding; Met het besef dat de overblijf van mijn dochter op school beter kan en moet , heb ik tijdens de tussentijdse opvang in de klas van mijn dochter Emma, toen 5 jaar, wat tafels bij elkaar geschoven en een lekkere pan soep op tafel gezet. Dat was een groot succes en zo ging de bal rollen. Als alleen-opvoedende moeder (dat bedoel ik niet zielig hoor ...) was ik ook op zoek naar een nieuwe manier van werken - iets wat bij de jaren rond / met een jonge dochter past.

Styling, mode en reclame veel op reis zijn, - dat deed ik voordat ik Emma kreeg, laten naar mijn idee niet genoeg tijd over voor een "beetje normaal leven met een kind", zeker niet als je het kind opvoedt zonder partner en familie er omheen.
Werk, in de buurt van de school van Emma, iets minder werkdrukte tijdens de schoolvakantie, iets doen wat ook qua thema bij ons past vond ik reden genoeg om Tijd voor eten verder uit te bouwen.

Inmiddels is Emma 13 jaar en Tijd voor mij een fulltime functie. Dat zeg ik met gepaste trots want ik wil op deze manier nog voor veel meer werkgelegenheid voor anderen zorgen.
Tijd voor Eten is van burgerinitiatief gegroeid naar de Stichting Tijd voor Eten.
Naast de stichting is er nu het implementatie bureau Eten op school & Co in oprichting vanwaaruit we ons op de implementatie van de kern activiteit ' Eten op school ' zullen richten.
We zullen hierbij samen werken met gemeentes, schoolbesturen, kinderopvang en welzijnsorganisaties, cateraars en boeren, ouders en zorgverzekeraars. Doel is om rond ' Eten op school ' - met al de complexen vraag stukken een gezonde en sociale en levensvatbare activiteit binnen de scholen te maken.
Een van de pijlers waarop TVE rust, is de verankering van de lunch op scholen in de locale economie.
PS: Kosten van overgewicht in Nederland, € 505,4 miljoen per jaar. Indirecte kosten, worden geschat op €2 miljard per jaar.