Bestuurslid DWARS

Tim Endeveld (23) is politiek secretaris bij DWARS, GroenLinkse jongeren. Tim is sinds 2007 lid van DWARS. In oktober 2011 werd hij tot bestuurslid van DWARS gekozen. Tim studeert bos en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit.

Schaliegas is een uitvlucht, geen oplossing

Het kabinet durft de energiesector niet te hervormen. Schaliegas staat hervorming van de energiesector in de weg

Met het instemmen van de PvdA lijkt het definitief: We gaan boren naar schaliegas. Hiermee geeft het kabinet alweer aan niet te durven kiezen voor echte en nodige hervormingen en dat zij liever vasthoudt aan het al bestaande, dan te gaan voor vernieuwing.

Weer geen groene ambities

De groene ambities van de oud-activist Samsom moesten wijken voor de VVD-idealen

Na anderhalf jaar destructief beleid op natuur en klimaat was er een zucht van verlichting toen het kabinet Rutte I viel. Toen na de verkiezingen bleek dat oud-Greenpeace activist Diederik Samsom aan de onderhandelingstafel zou zitten, was er hoop gevestigd op een ambitieus akkoord.