Kunstenaar in Ballingschap

Na de aanslag op Pim Fortuyn hield ik het voor gezien in Nederland. Omdat ik links/anarchistisch durf te denken, zag ik [puur persoonlijk] dat mijn kansen gedecimeerd zouden worden. En zag ik dat de enige mogelijkheid voor Nederland een [Ruk Naar Rechts] zou zijn. En daar wilde ik ab-so-luut geen deel van uitmaken.

Sindsdien woon ik Gelukkig in Gent.

En zie ik Nederland zienderogen wegkwijnen in het eigen egoïsme, de onverdraagzaamheid en betweterigheid. In Gent ervaren we de gevolgen ervan; het lijkt ondertussen wel een Nederlandse enclave, vol vluchtelingen uit het "Hoge Noorden". Gevlucht voor de onbarmhartige houding die is ontstaan uit de jaren na Theo van Gogh en Pim Fortuyn.

Men neemt de hofnar te serieus...

Meer zien