Historicus


Historische beelden zijn juist geheugensteun voor zwart verleden

Nederland is altijd heel erg goed geweest in het onder het tapijt vegen van onwelvoeglijke historische feiten.

Rhodes, Lenin, Stalin, Ceaucescu, Saddam Hussein en Jan Pieterszoon Coen hebben gemeen dat hun beelden werden beklad en/of omvergehaald tijdens of na een revolutie die het einde maakte aan hun aandeel in de geschiedenis. Alleszins begrijpelijk gezien de bloedbaden waar ze stuk voor stuk verantwoordelijk voor waren. Nu de storm van discussie over het weghalen […]