Tweede Kamerlid PvdA

Tjeerd van Dekken was van 1994 tot 1998 voorzitter van de Jonge Socialisten. Hij is in 2010 in de Tweede Kamer verkozen.

Eindelijk verbod op dierproeven voor make-up

Hoewel veel mensen, onder wie politici, denken dat er al een verbod is op het gebruik van dierproeven voor cosmetica, geldt voor een aantal stoffen nog steeds een uitzondering tot 2013

Dierproeven voor cosmetische producten worden eindelijk verboden. Het was me al jaren een doorn in het oog: dieren die moeten lijden om luxeartikelen voor mensen te testen. Gelukkig stemde een meerderheid in de Tweede Kamer voor mijn motie, die deze praktijken definitief moet verbieden. Ook komen er op mijn aandringen aanvullende eisen voor andere, meer noodzakelijke dierproeven. Dierproeven moeten zoveel mogelijk worden voorkomen, tenzij er echt geen andere mogelijkheden zijn.

PvdA wil einde aan megastallen

De manier waarop wij met dieren omgaan in Nederland is niet normaal

De PvdA wil geen megastallen meer. Het dierenleed dat deze kwalijke vorm van veehouderij veroorzaakt is onacceptabel. Met een einde aan de megastallen kiest de PvdA voor een innovatieve, duurzame veehouderij in Nederland.

Pas op de plaats met megastal

Zolang de intensieve veehouderij blijft botsen met de volksgezondheid, het milieu, het dierenwelzijn en de kwaliteit van ons landschap, wil ik voorkomen dat er megastallen bijkomen

De bouw van nieuwe megastallen moet worden gestopt. Zolang de intensieve veehouderij blijft botsen met de volksgezondheid, het milieu, het dierenwelzijn en de kwaliteit van ons landschap, wil ik voorkomen dat er megastallen bijkomen. Gelukkig stemde een Kamermeerderheid voor een motie van die strekking die ik samen met de PvdD heb ingediend.