Student Research Master Filosofie & Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam


Negatief beeld van scheefhuurders doet geen recht aan de realiteit

De verhuurdersheffing prikkelt woningcorporaties om sociale huurwoningen te verkopen aan beleggers, waardoor het aanbod nog verder slinkt

‘Goedkope’ scheefhuurders worden veelal weggezet als boosdoeners. De term wordt gebruikt om huishoudens aan te duiden die te veel verdienen voor sociale huur maar er om verscheidene redenen toch nog wonen. Ze zijn zogezegd een belangrijke oorzaak van de gebrekkige doorstroming waar de Nederlandse woningmarkt momenteel mee kampt. Mede door hun toedoen moeten mensen die […]