sociaal-antropoloog

Toine van Teeffelen woont sinds 1995 in Bethlehem in de bezette Palestijnse Gebieden, samen met zijn Palestijnse vrouw Mary en hun kinderen. Hij is daar werkzaam als projectontwikkelaar in het onderwijs en is momenteel (in 2011) directeur ontwikkeling van het Arab Educational Institute-Open Windows, dat gelieerd is aan Pax Christi. Hij studeerde sociologie in Rotterdam (1973) en sociale antropologie in Amsterdam (1976) en promoveerde op een onderzoek naar de portrettering van het Midden-Oosten in Engelstalige bestseller-romans. Toen hij zich in 1995 vestigde op de Westelijke Jordaanoever als gastdocent aan de Universiteit van Bir Zeit. In het door hem gepubliceerde Dagboek Betlehem 2000-2004, maakte hij op persoonlijke wijze zichtbaar wat het betekent te leven in een frontlinie. Het dagelijkse bestaan en de realiteit van de wereldpolitiek zijn in het inmiddels geïsoleerde, ommuurde Betlehem onontkoombaar verweven. Het nieuwste boek van Toine van Teeffelen verschijnt eind november bij
Narratio (Gorinchem): "Liefde, woede en waardigheid: Leven als gezin op de
bezette Westelijke Jordaanoever."
Hij is verder ook gids voor Nederlandse en Vlaamse groepen.

Publicaties


Ademhalen

Ook in Palestina roept “niet kunnen ademhalen” veel associaties op. Mijn Palestijnse echtgenote zegt vaak dat Palestijnen een gevoel van verstikking buitengewoon goed herkennen

“Ik kan geen adem halen,” waren de laatste woorden van George Floyd die tot wereldwijd symbool is geworden van de strijd tegen racisme. Die woorden resoneren ook in Palestina. Hier in de West Bank hoor je wel eens dat vergelijkingen met andere strijdtonelen niet te snel moeten worden gemaakt. Maar toen Iyad Hallaq, een autistische […]

Coronacrisis in Palestina bedreigt meer dan alleen de volksgezondheid

Gaat Israël coronaviruspatiënten, die in de bezette Palestijnse gebieden niet kunnen worden behandeld, opvangen?

Voor de maand april blijven Bethlehem en de West Bank dicht, in lockdown, wat betekent dat mensen in principe thuis blijven en de politie op centrale knooppunten controleert. Ook het verkeer tussen de steden ligt zo goed als stil, evenals dat tussen Israël en de West Bank. Overal is er onderlinge solidariteit, binnen en buiten […]

Corona in Bethlehem

Naast een reden om elkaar de schuld te geven, is het coronavirus op de eerste plaats een 'gelijkmaker'. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje.

Thuis zijn we. In Bethlehem is het leven tot stilstand gekomen. Vanwege het coronavirus zijn scholen en universiteiten, kerken en moskeeën, bijna alles gesloten, behalve overheidsinstanties zoals ministeries. Hier en daar vinden ontsmettingswerkzaamheden plaats. Vrijwel alle momenteel 30+ gevallen op de Westelijke Jordaanoever bevinden zich in het Bethlehem-gebied. De patiënten zijn geconcentreerd in drie klinieken […]

Wandelen op de Westbank als vorm van bezetting

Trump's groene licht voor de annexatie van de Westoever, van de grond af bezien

Onlangs ondernam ik een comfortabele wandeling met familie en gasten. We liepen van het dorp Battir in het westen van Bethlehem door de Makhrour vallei naar Beit Jala, waar we momenteel wonen. Op weg naar Beit Jala zagen we opeens enkele jongvolwassenen met een keppel. Ze zagen er ontspannen uit. Misschien droegen ze een wapen, […]

Het triomfantalisme van Netanyahu is zo breekbaar als dun ijs

In het leiderschap is het nodige mis, maar dat betekent niet dat de burgermaatschappij zich neerlegt bij de politieke situatie

Het gebeurt vaak dat we hier in Bethlehem en Palestina worden bevraagd of er nog hoop is. Om eerlijk te zijn, ik voel me niet altijd gemakkelijk bij die vraag. Natuurlijk is er heel weinig optimisme over een rechtvaardig vredesakkoord in de nabije toekomst. Eerder is het omgekeerde het geval: mensen hier verwachten dat de […]

Het verhaal van Gaza kan niet worden opgesloten

'De demonstranten geven ook een signaal af aan de Palestijnse politieke facties, met name Hamas en Fatah, die tot nu toe niet in staat bleken om nationale eenheid te verwezenlijken'

De gebeurtenissen in Gaza van de afgelopen weken zijn ook in Bethlehem het gesprek van de dag: de grote marsen, de doden en gewonden en ook de plannen voor de komende vrijdagen. Kennelijk is er elke vrijdag een ander thema. Zo is er misschien een ‘schoenenvrijdag’ waarop schoenen naar het Israelisch leger zullen worden gegooid. […]

De ondraaglijke afstand tussen het recht en zijn toepassing in Israël

De afgelopen decennia zijn de nederzettingen verder uitgebouwd en wel in versnelde mate

De Veiligheidsraadresolutie 2334 die op de vooravond van de Kerst werd aangenomen is de zoveelste bevestiging van de toepasbaarheid van het internationaal recht op de door Israëll bezette Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. De nederzettingen, ook die in Oost-Jeruzalem, “hebben geen juridische geldigheid” en vormen een “flagrante schending van het internationaal recht.” De resolutie werd niet […]

Een nieuwe fase voor Israël

Om een vicieuze cirkel van geweld te voorkomen, die veel burgerslachtoffers zal eisen - op de eerste plaats aan Palestijnse kant - is een alternatief vredesproces nodig

Een grote demonstratie trekt langs ons huis. Aan de vlaggen te zien doen alle Palestijnse groeperingen mee. Winkels zijn gesloten, er is een algemene staking in Bethlehem. Mijn collega’s van de denktank American Enterprise Institute (AEI) blijven thuis. Ook mijn zoon Tamer gaat niet naar school. Thuis luisteren we naar de schoten van het Israelisch leger bij het Graf van Rachel.

De Tweede Stap

Alleen de erkenning van Palestina is niet genoeg en zelfs contraproductief... als er geen tweede stap komt

Een flits van dat gevoel van vrede op aarde, helend en verbindend, hebben we wel deze dagen in Bethlehem. Deze dagen zien we in de straten zelfs een beetje Palestina. In het gevolg van de patriarch van Jeruzalem trokken vele Palestijnse scouts de stad binnen, vanuit allerlei plaatsen en van allerlei kerken en christelijke denominaties, ook met moslimse groepen.

De Israëlische Muur en haar verdedigers

De vernederingen die de Muur met zich mee brengt 

De afgelopen week was er bij Pauw een item over de val van de Berlijnse Muur. Een aantal andere muren kwam eveneens aan bod, waaronder de Israëlische Muur. Zoals gebruikelijk werd die muur verklaard met verwijzing naar het veiligheidsargument. De problemen voor de Palestijnse bevolking komen dan in de categorie van betreurenswaardige neveneffecten. Op zich kwam een van die effecten wel goed en schrijnend in beeld met het tonen van het huis van Claire Anastas, dat aan drie kanten omgeven is door de Muur rond het Graf van Rachel.