Tom Buis Pleitbezorger mondiale gezondheid Wemos


Te lage medicijnprijzen: voor wie?

Maatregelen om de kosten drastisch terug te dringen zijn noodzakelijk om zorgstelsel te behouden

In het Financieel Dagblad van 13 oktober werd door Thieu Vaessen gesteld dat de medicijnprijzen in Nederland eerder te laag zijn dan te hoog. De vraag die bij ons opkomt is: te laag voor wie? Vaessen heeft gelijk dat achter de hoge medicijnprijzen een complexe werkelijkheid ligt. De totstandkoming van medicijnprijzen is gehuld in een […]