Lobbyende jurist

Tom van Messel is een lobbyende jurist en lobbyt momenteel voor aanpassing van overheidscommunicatie waarbij mensen worden ingedeeld op basis van afkomst.

Herkomstland van verdachten in statistieken: mag dat?

Al tientallen jaren communiceren overheidsinstituten zoals CBS en WODC over de afkomst van verdachten die door de politie worden geregistreerd. Mag dat allemaal zomaar?

Al jarenlang waarschuwen critici voor de schadelijke effecten van overheidsrapportages waarin allerlei cijfers naar herkomstland worden uitgesplitst. De ene keer wordt de betreffende communicatie van de overheid ‘stigmatiserend’ genoemd, de andere keer waarschuwden onderzoekers voor de ‘performatieve werking’ van taal: als de overheid bijvoorbeeld communiceert over de herkomstlanden van verdachten wordt niet alleen iets beschreven […]