Maatschappelijk werker

Tom Ribbens (1963) is afgestudeerd maatschappelijk werker (1992) en heeft daarna zijn weg gevonden in het werken met uitkeringsgerechtigden in Tilburg. Eerst met stichting Met hart en ziel die samen met uitkeringsgerechtigden verschillende projecten ontwikkelden en later met WerkWaardig die de afgelopen 10 jaar meer dan 200 mensen heeft begeleid die op zoek waren naar werk.
Tom Ribbens heeft samen met zijn vrouw Gebi Rodenburg een eigen praktijk Mens&Groei, waarbij mensen met een psychologische beperking individueel en in groep worden begeleid. www.mensengroei.nl

Aan de klimaatcrisis hangt een prijskaartje dat wij niet willen betalen

We kunnen niet iets doen aan de gevolgen van de klimaatcrisis en tegelijkertijd krampachtig vasthouden aan het economisch systeem, dat in feite de oorzaak is van deze crisis.

In het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is momenteel een indrukwekkende en confronterende foto-expositie te bekijken van Kadir van Lohuizen. De expositie ‘Rijzend Water’ toont verschillende plekken in de wereld, waar de door klimaatverandering stijgende zeespiegel tot grote problemen leidt. Deze problemen gaan de komende decennia alleen maar toenemen, met het gevolg dat bijvoorbeeld de eilanden in […]

Basisinkomen als fundamenteel recht

Het basisinkomen is het deurtje van het kooitje dat open staat. Het is aan ons om vrijwillig uit dat kooitje van zelf opgelegde voorwaardelijkheid te stappen

Bij de vrijwilligersplek die ik samen met een aantal mensen organiseer midden in de natuur van Goirle in Zuid-Nederland werkt regelmatig een vrouw, die dan weer wel, dan weer niet mee doet. Voor de zomervakantie was ze weer komen opdagen en op het gesprek met elkaar dat we eigenlijk nog wel een gastvrouw nodig hadden […]

Hoe Da Vinci’s Laatste Avondmaal spot met de patriarchale maatschappij

Verbinding met het vrouwelijke is wat nodig is. Dat wist Leonardo Da Vinci vijf eeuwen geleden al.

We nemen over het algemeen de werkelijkheid waar vanuit beelden die we van deze werkelijkheid hebben. Die beelden beschouwen we eigenlijk als zijnde de werkelijkheid, het is de bril waarmee we naar de werkelijkheid kijken. Zo zijn er individuele beelden van de werkelijkheid, maar ook collectieve beelden van de werkelijkheid. Maatschappelijke ontwikkelingen, maar ook de […]

Op weg naar gelijkwaardigheid tussen man en vrouw

Het viel me op dat heel mijn leven, als ik me in de buitenwereld begeef en dan met name in groepen, mijn aandacht onbewust bewust uitgaat naar de mooiste vrouw in de groep, in de klas, op straat

Een van de grootste uitdagingen waar we op dit moment als mensen in onze samenleving voor staan is het realiseren van gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Dat blijkt telkens weer een moeilijke opdracht, die op veel weerstand stuit. Terwijl, laten we eerlijk zijn, de wereld er een stuk beter uit zou zien als vrouwen de […]

Kerstmis is een blikseminslag van liefde

Het is een blikseminslag voor het oude systeem dat gebaseerd is op afgescheidenheid, op het camoufleren van oude wonden, het niet voelen, patronen, egopatronen om niet te voelen

Afgelopen week zat ik in de auto van ons huis naar Eindhoven om de kinderen naar hun school te brengen en zag in de nog schemerige ochtend de bomen langs de weg. En ik dacht aan de functie die bomen hebben. Ze produceren zuurstof en daarmee dienen zij ons, zij dienen het geheel. Gelijk moest […]

Pasen verandert ons van een rups in een vlinder

Misschien ligt wat waar is wel in het midden van wat de seculiere mens en de oude gelovige mens gelooft, namelijk dat de verlossing buiten zichzelf te vinden is

Veel mensen zullen het huidige ontwikkelingsstadium van de mens anno 2018 beschouwen als een eindstadium. Voor de seculiere, wereldlijke, moderne mens, die zich heeft verlost van het oude, in zijn ogen achterlijke geloof, ligt de toekomst in het verder ontwikkelen van computers en robots, die de eigen gebreken en onvolmaaktheid kan oplossen. Hierbij ziet deze […]

Pasen en de zin van lijden

Wij met onze beelden van volmaaktheid, van geluk zonder smetje, waar we elkaar de ogen mee uitsteken. Elkaar gek maken, elkaar opjagen. We mogen niet lijden, we mogen niet voelen.

Het is misschien wel het grootste taboe in deze tijd; lijden. Als we kijken naar de beelden die we van onszelf maken op de sociale media, dan is ieders leven volmaakt, is de een nog gelukkiger dan de ander en niemand heeft last van wat toch echt bij ons menselijk leven hoort; namelijk lijden aan […]

Compassie is het beste antwoord op geweld

Zelfs bij terroristische aanslagen werkt oog om oog en tand om tand niet

Hoe afschuwelijk de beelden ook waren van de aanslagen in Brussel, de reacties daarna van met name politici lijken na een zelfde soort gebeurtenissen in Parijs en Turkije (de meeste recente) een herhaling, een ritueel bijna. De woorden, hoe mooi ook, lijken in de meeste gevallen bijna emotieloos, zonder gevoel. Het hart van de democratie […]

Waarom we naar een nieuwe economie moeten


Hoe het economieboek van mijn zoon in VWO 3 me deed beseffen dat we klem zitten in een foute economie

De definitie van onze economie is zeer bepalend voor de manier waarop we als collectief, maar ook als individu, ons leven en ons samenleven inrichten. Mijn zoon begint als VWO 3 leerling voor het eerst aan het vak economie en ik overhoorde hem gisteren voor zijn eerste proefwerk. Het eerste begrip dat hij moest leren was schaarste. Schaarste ontstaat doordat je niet genoeg middelen hebt om in al je behoeften te voorzien. Schaarste dwingt je om keuzes te maken. Het tweede begrip in zijn economieboek gaf de definitie van de wetenschap economie; de economie bestudeert hoe mensen keuzes maken om met schaarse middelen in hun behoeften te voorzien.

Ons systeem is hufterig

'In ons systeem is geen plaats voor medemenselijkheid,' zegt Tom Ribbens. Volgens hem kan en moet dit anders

Het is niet toevallig dat Mark Rutte, de baas van ons systeem, begon met het woord hufterig en het is ook geen toeval dat hij dit woord in verband bracht met uitkeringsgerechtigden. Uitkeringsgerechtigden zijn in ons systeem, waarin betaald werk de sleutel vormt, de paria’s, de hufters. Labbekakken. En het kan in dit neoliberale tijdperk nog gewoon gezegd worden ook. Daarna riep diezelfde Rutte op tot een debat in de Tweede Kamer, een debat over het moraal van dit kabinet, van de politiek, van onze samenleving.

Meer zien