Het is een illusie dat een samenleving die functioneert op een basis van immoraliteit moraliteit kan voortbrengen. Als de meeste mensen de armen, zieken en ongeletterden willen helpen, waarom dan via een omweg iedereen hiertoe dwingen, alle onnodige overhead voor lief nemend? Op de kleuterschool leren we reeds het non-agressie principe: niet stelen, niet slaan. Laat dat dan voor iedereen gelden, en trap niet in Orwelliaanse dubbelspraak als arrestatie (gijzeling), soldaat (moordenaar), belasting (diefstal), sociaal contract (onbewust, niet-opzegbaar), etc. etc. ad nauseam.
Geef een groepje mensen macht, en dat groepje zal zijn macht willen behouden en groeien. Dat groepje zal door iedereen beïnvloed worden, want zij hebben de macht (incl. wapens). Ben je een machtswellusteling of wil je een hoop verdienen door gunstige regelgeving voor je bedrijf, waarbij de kosten voor de handhaving niet op je bedrijfsbalans hoeven te verschijnen, dan weet je waar je terecht kunt!
Mijn levensovertuiging is er één van persoonlijke verantwoordelijkheid, geweldloosheid in de breedste zin des woords en moraliteit, derhalve van Anarchie, de enige ware vorm van Democratie (vrijwillige samenwerking).