Student CMD, copywriter en activist

Tyler Rozema is een student aan de opleiding Communication & Multimedia Design. Hij is werkzaam als conversie-optimalisatie specialist en copywriter. Hij is politiek actief geweest voor de Partij voor de Dieren en haar jongerenbeweging PINK!, en als activist is hij onder andere betrokken geweest bij Milieudefensie en heeft hij zich ingezet voor het sleepwetreferendum. Ook is hij al langere tijd vrijwilliger bij zijn lokale scoutinggroep. Op het moment is hij als activist en opinieschrijver met name actief op het gebied van privacy, emancipatie en klimaatverandering.

Bedrijven, doe iets of houd je kop

Een nietszeggend statement, wat gratis publiciteit, en weer over tot de orde van de dag.

Disney. Amazon. Google. Ikea. Wat hebben al deze bedrijven met elkaar gemeen, behalve dat het multinationale miljardenbedrijven zijn? Ze hebben zich tijdens de huidige protesten in de Verenigde Staten allemaal uitgesproken tegen racisme. Dat, en ze hebben er vervolgens geen ruk aan gedaan. Dit zien we vaker, namelijk elke keer als er een grote burgerbeweging […]