Alleenstaand fulltime werkend moeder (sinds 15 jaar) van 2 zoons (nu 21 en 18). Ik werk momenteel op een BSO (BuitenSchoolse Opvang) in Rotterdam. Daarvoor ruim 13 jaar in het welzijnswerk actief geweest.

Ik probeer (op mijn manier) de positie van alleenstaande ouders meer aan het daglicht te brengen, een groep, die maar al te vaak vergeten wordt (door politici) en bijna altijd de dupe is van bezuinigingen.
En dan heb ik het met name over FULLTIME WERKENDE alleenstaande ouders.


Link:
http://www.fnvvrouwenbond.nl/activiteit/111


Men denkt bij alleenstaande ouders te vaak alleen aan vrouwen met een WWB uitkering. Maar tweederde van de alleenstaande ouders heeft gewoon een betaalde baan.


Uit het FNV-project ’Krap an’ dat werkende armen zichtbaar wil maken, blijkt dat armoede zich vooral voordoet bij alleenstaande ouders. Vaak vrouwen die in hun eentje voor huishouden, opvoeding en inkomen moeten zorgen. Ondanks een grote deeltijdbaan komen ze met hun kinderen in de armoede terecht.
Die groep wordt maar wat vaak vergeten. Ook alleenstaande moeders met een baan, hebben het financieel zwaar.


* Ze hebben vaak banen waarmee je geen wereldsalaris verdient.
* Fulltime werken is een must, anders red je het niet de maand rond te komen.
* Naast je baan van 32-36 uur heb je de zorg voor je kinderen en huishouden
* En in veel gevallen is er geen vader die je ondersteunt, je staat er dus helemaal alleen voor.
* Met een baan kun je kwijtscheldingen voor allerlei lasten wel vergeten. (waterschap, afvalstoffenheffing, enz)
* Iedere euro die je meer verdient dan het minimumloon, wordt van je zorg-/huurtoeslag weer net zo hard ingetrokken
* Je schiet er dus met fulltime werken niets mee op.
* Zodra je jongste kind 18 wordt, blijk je ineens geen alleenstaande ouder meer te zijn en word je belast als alleenstaande met een inwonende volwassene.
* Tegelijkertijd rekent de waterschapsbelasting je wel als een 3-eenheid (gezin van 3> personen) en betaal je wel de volle pond voor een gezin aan waterschapsbelastingen. Dan ben je ineens weer een gezin.
* Kinderbijslag en kindgebonden budget is afgelopen zodra je jongste kind 18 jaar wordt.
* Als je jongste kind dus geen/weinig inkomsten heeft, krijg je als ouder de kosten van zijn/haar zorgpremie e.d. er ook nog bij.
* Als je jongste kind van 18 een deeltijdopleiding volgt, kan hij/zij studiefinanciering wel vergeten! Krijg je de kosten van zijn/haar opleiding er ook nog bij.
* Voor bijzondere bijstand en andere voorzieningen kom je vaak niet meer in aanmerking.
* Zodra je kind met 18 jaar iets gaat verdienen, wordt ook de huur-/zorgtoeslag bij jou als ouder verminderd!
* Terwijl dat kind van 18 met 32 uur werken nog heel weinig verdiend, uitgebuit wordt met een minimumjeugdloon van 450,- netto per maand, waar ook zijn zorgpremie nog van betaald moet worden.


Alleenstaande ouders met een inkomen uit betaald werk met kinderen boven de twaalf hebben sinds januari 2009 honderden euro’s minder te besteden. Dit als gevolg van de verlaging van de alleenstaande-ouderkorting van 1459 naar 902 euro. Dat betekent dat alleenstaande ouders per jaar 557 euro moeten inleveren. Op een oproep van de FNV en FNV Vrouwenbond kwamen tientallen reacties van vrouwen die hier onder te lijden hebben.
Voor alleenstaande werkende ouders met kinderen ouder dan 12 jaar is er geen compensatie via het kindgebonden budget of de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Voor werkende alleenstaande ouders met jongere kinderen wordt dit gat in de meeste gevallen wél gevuld door de IACK. “Er zijn dus aardig wat ouders die tussen wal en schip vallen”, zegt beleidsmedewerker Linda Rigters van de FNV.
Als kinderen 16 jaar worden gaan werkende alleenstaande ouders er ook nog eens 1459 euro per jaar extra op achteruit, doordat de aanvullende alleenstaande-ouderkorting vervalt als het kind 16 jaar wordt. Deze ouders vragen zich terecht af waarom een kind van 15 jaar zoveel duurder is dan een kind van 16 jaar of ouder.


Alleenstaande ouders hebben het dus zowel financieel als qua zorgtaken erg zwaar. Het inkomen van alleenstaande ouders is dus meestal laag en ze moeten veel uren werken om hun gezin te onderhouden, waar ze ook in hun eentje zorgverantwoordelijk voor zijn.

Meer zien