Filosoof

Vester Bergmans (Roermond, 1985) studeerde algemene sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht en studeerde in juli 2015 magna cum laude af in de wijsbegeerte aan de Katholieke Universiteit Leuven. Woonde en werkte in Sri Lanka, Burkina Faso en Ghana en werd daarna (eind 2009) jongerenwerker en was coördinator vluchtelingenwerk in Weert. Vindt de vraag 'wat is moedig?' interessanter dan vragen als 'wat is goed?' en 'wat is waar?'

Giro 555 is niet de oplossing, maar onderdeel van het probleem

‘Schattig! Liz bakt cupcakes voor Giro 555!’ Kom op zeg! Cupcakes. Tegen honger. Dat is nu net het probleem, nietwaar?

‘Schattig! Liz bakt cupcakes voor Giro 555’. Dat is de titel die Goedemorgen Nederland op 29 maart geeft aan het item over een meisje van 8 jaar die cupcakes heeft gebakken, verkocht en de opbrengst aan het ‘goede doel’ heeft gedoneerd. Toen ik het item zag, was ik een fruitshake aan het drinken waarna ik een boterham […]

Niet zo moeilijk doen over oerwoudgeluiden

Hoe ironie het racisme in de voetbalstadions kan verdrijven

De coach van ADO Den Haag, een zwarte man, stelde in de wedstrijd tegen Ajax van afgelopen zondag vijf zwarte spelers op. Hoe belachelijk is het dan om één zwarte speler van de tegenpartij, Riechedly Bazoer, racistisch te bejegenen door middel van oerwoudgeluiden en het bananenlied ? De absurditeit zit echter niet zozeer in de […]

Moed en medelijden in de vluchtelingencrisis

Allerlei al dan niet verborgen aannames spelen onvermijdelijk en altijd mee in discussies rondom vluchtelingen; veronderstellingen die ons wel eens meer kunnen vertellen dan de daaruit voortvloeiende uitlatingen. Zo is één belangrijke vraag, die zelden aan bod komt maar op de achtergrond altijd meespeelt: zijn vluchtelingen nu eigenlijk moedig of laf?

En daaraan vastgekoppeld: hoe moet medelijden als motief worden beoordeeld in de hulp die hun wordt geboden? Dat zijn geen politieke kwesties, maar eerst en vooral filosofische vraagstukken. Voor handvaten kunnen we terecht bij twee zéér originele 17e eeuwse denkers  die vandaag de dag relevanter zijn dan ooit: René Descartes en Benedictus Spinoza. Vluchten is […]

Minister Plasterk, scheid Kerk en Staat!

Overheid verstrekt onrechtmatig persoonsgegevens van niet-kerkleden aan kerkgenootschappen

Naar aanleiding van een persoonlijk aan mij geadresseerde brief in maart jl. van ‘mijn’ parochie kwam ik erachter dat de R.K. Kerk via de interkerkelijke organisatie SILA toegang heeft tot persoonlijke gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie van niet-kerkleden (waaronder ikzelf). SILA krijgt tevens door wanneer er mutaties optreden (verhuizing, overlijden, e.d.) en kan de gegevens op verzoek en tegen betaling (!) aan een lokaal kerkgenootschap doorspelen.

Laat Spinoza met rust!

Academici en Joden miskennen Nederland's grootste filosoof in onzinnig debat over banvloek

Zondag 6 december jongstleden debatteerden zogenaamde Spinoza-kenners en religieuze autoriteiten over de vraag of de banvloek tegen Spinoza opgeheven kon/moest worden. De conclusie: Spinoza blijft vervloekt.

IS-terroristen zijn géén barbaren

IS is een krachtige vijand die niet zo dom is als wij denken en daarom weten zij ons te raken en wij hen niet

Iedereen is het voor de verandering met elkaar eens: IS-terroristen zijn barbaren, monsters, ‘griezels’ volgens premier Rutte. Van rechts tot links, niemand twijfelt eraan: IS is een kwaad dat uitgeroeid moet worden. Een kwaad echter dat zwaar in het voordeel is omdat wij het niet kennen maar het ons wel.

Gemeenten, loop voorop in de zwartepietendiscussie!

Maak nu eens een keuze; doe niet alsof er niets te kiezen valt

Men discussieert in dit land nu al een hele tijd over de kleur en opmaak van Zwarte Piet. Hier en daar worden knopen doorgehakt, maar in 86% van de gemeenten (volgens een onderzoek van het AD in 262 gemeenten) heeft men het er niet over of wuift men de discussie weg. Daar gaat Sinterklaas ook dit jaar gewoon weer op stap met Zwarte Piet, alsof er niets aan de hand is. Zelfs in asielzoekerscentra, waar toch een behoorlijk aantal mensen verblijft van Afrikaanse afkomst, is het geen item.

We moeten iets met vluchtelingen maar wat?

De moed die we als samenleving nodig hebben om niet bang te zijn voor verandering of verlies van tradities

De discussie over vluchtelingen gaat niet over vluchtelingen maar over mensen die over vluchtelingen discussiëren. Arrogantie en hoogmoed vieren hoogtij, getuige het aantal mensen dat heilig overtuigd is van de waarheid en goedheid van hun standpunt in het vluchtelingenvraagstuk.

Veel te weinig vluchtelingen

Vluchtelingen zijn geen barbaren, maar ook geen huisdieren. Waarom wilt U vluchtelingen per se helpen: medelijden of een bewuste keuze?

“Ik wil op zijn minst iets doen voor vluchtelingen, wat dan ook! We kunnen hen toch ook gewoon allemaal thuis opvangen? Laten we de grenzen openstellen, want de wereld is van iedereen! Als jij in zo’n situatie verkeerde, zou je toch ook op zoek gaan naar een beter bestaan?!”

Veel te veel vluchtelingen

Het is tijd voor een revolutie tegen het vooroordeel en voor de mensheid. Aan welke kant staat u?

“Ze komen hier alleen maar om te profiteren! Ze pikken onze huizen in, teren op een uitkering en integreren totaal niet! Ik heb niets tegen de Islam, maar die moslims moeten zich wel aanpassen hier, anders moeten ze maar vertrekken. Er blijft niets van Nederland over met zoveel buitenlanders!”