Uitgever

Vincent W.J. van Gerven Oei (1983) promoveerde in Media & Communications aan de European Graduate School en Modern Thought aan de University of Aberdeen. Hij is filoloog en co-directeur van open access uitgeverij punctum books. Van Gerven Oei woont in Den Haag en Tirana.

Een politiek zonder zelfreflectie, schaamte of geweten

In Albanië had ik ik niet opgekeken van een dergelijke shockerende belangenverstrengeling, maar in ieder geval staat daar niemand naar andere landen te wijzen wat een corrupte nesten het allemaal zijn

Als je mij vier jaar geleden had verteld dat in 2021 een demissionair minister een onderhandse aanbesteding van bijna één miljard aan een net opgerichte stichting zou verdedigen met ‘want anders duurt het zo lang voor je aan de slag kunt’, dan zou ik je toch een beetje vreemd hebben aangekeken. In 2017 was ik […]

Onder Rama zal Albanië nooit een democratie worden

'De EU, die als waakhond van de rechtsstaat als eerste alarm zou moeten slaan, heeft in plaats daarvan de regering-Rama in staat gesteld een derde van de trias politica uit te schakelen en de rest op absolute wijze te beheersen'

In een interview getiteld ‘Albanië heeft nooit democratie gekend’ dat vrijdag 27 april in NRC Handelsblad verscheen claimt de Albanese premier Edi Rama dat Albanië ‘nul ervaring’ heeft met democratie. Het openen van EU-lidmaatschapsonderhandelingen zou ‘hoop’ bieden Albanië in een daadwerkelijke democratie te veranderen. Het is spijtig dat in het interview deze bedenkelijke uitspraken niet […]

Lees en huiver: Albanië is de toekomst van Europa

Niemand weet wat er in Albanië gebeurt, maar wat er gebeurt staat ons allemaal te wachten: het opzij schuiven van de democratie, het doorvoeren van neoliberalisme en het privatiseren van de staat.

Bitter Lake Trailer door filmow Er is een bepaald moment in Adam Curtis’ documentaire Bitter Lake waarin de verteller, Curtis zelf, spreekt over de idealen waarmee zowel de Sovjets als de Amerikanen Afghanistan binnenvielen: het creëren van een staat gebaseerd op hun respectievelijke ideologieën en principes, het creëren van een bondgenoot in de regio, het […]

Een vergeten Europa

Waarom Albanië van Timmermans geen kandidaat-lid mag worden van de EU ... het is symboolpolitiek

Bar weinig las ik laatste dagen over de Nederlandse blokkade van het Albanese EU kandidaat-lidmaatschap, waartoe afgelopen donderdag een motie in het parlement werd aangenomen. Hier en daar wordt wel vermeld dat Nederland alleen staat in dit standpunt – minister van buitenlandse zaken Timmermans zou nog op zoek zijn naar medestanders want alleen durven we het natuurlijk niet aan – maar zoals gewoonlijk blinkt de vaderlandse media weer uit in de afwezigheid van iedere analyse die iets verder graaft dan de oppervlakkigheid van een persbericht.

Intolerantie 2.0; homohaat in de Balkan

Vrijwel overal gaat opkomend nationalisme gepaard met groeiende homofobie. Dat de EU zich terugtrekt uit de Balkan helpt niet

Nederland is samen met Israël de belangrijkste uitzondering op de regel dat nationalisme vijandig staat tegenover de emancipatie van seksuele minderheden. Daar waar een sterke identificatie met het ‘vaderland’ en de ‘moedertaal’ de boventoon in het politieke discours begint te voeren, zijn het de illegalen, immigranten, Roma en homo’s die de eerste klappen mogen opvangen. Dat er in bovengenoemde landen door verschillende politieke groepen gepoogd is homotolerantie tot nationale trots uit te roepen ligt vooral in het strategische overwicht dat een dergelijke positie biedt jegens een onderdrukte en als barbaars en radicaal afgeschilderde ander, respectievelijk de Marokkaanse gemeenschap en het Palestijnse volk.