Universitair docent natuurkunde, Rijksuniversiteit Groningen. Na vervroegde pensionering directeur/oprichter van de Stichting ter bevordering van Grootschalige Exploitatie van Zonne-ENergie (GEZEN).
Steun het DESERTEC-plan: www.desertec.org