voorzitter Algemene Onderwijsbond


Dekker kan zich niet verplaatsen in de leraar

Omgaan met kritiek is moeilijk voor onze staatssecretaris maar de maat is wel een keer vol

Deze week stuurden leden van de Vaste Kamercommissie Onderwijs hun schriftelijke inbreng over het omdraaien van de correctievolgorde bij eindexamens naar staatssecretaris Dekker van OCW. Ondanks alle rumoer rond de plannen van Dekker lijkt die stoïcijns: wat hem betreft is zijn plan een feit. Waarmee hij dit dossier aanpakt in de hem exemplarische stijl.

Toezichthouder onderwijs kan veel beter

Adviezen voor de strenge waakhonden van de Onderwijsinspectie

De mogelijke consequenties van het deze week te verschijnen jaarverslag van de Inspectie van het Onderwijs zijn te verstrekkend om onverschillig te reageren. Toch durf ik vooraf te constateren dat de Inspectie beter kan. Het onderwijs zou meer onder de indruk zijn als de toezichthouder zich zou concentreren op de hoofdtaken en de moed zou verzamelen zich eens te verweren tegen de wensen en grillen van politiek Den Haag. Met de resultaten van het AOb-onderzoek onder leraren en directieleden vers in het achterhoofd, bied ik onze waakhond vast wat handvatten voor het verbetertraject.

Langer doorwerken maakt onderwijs duur

Het kabinet zou de meerkosten moeten bijpassen

Vandaag verscheen het Rekenkamer-onderzoek naar de financiering van het voortgezet onderwijs. Hebben scholen genoeg geld om kwalitatief goed onderwijs te geven? AOb-voorzitter Walter Dresscher signaleert een belangrijk knelpunt. Nu oudere docenten massaal langer doorwerken, zoals de politiek ook wil, zijn de loonkosten fors gestegen. Die meerkosten moet het kabinet bijpassen.

Waarom wij het onderwijsakkoord afwijzen

Uit het hele pakket spreekt een enorm dedain voor onderwijspersoneel

Het woensdag gesloten onderwijsakkoord vergroot de kloof tussen schoolbestuurders en onderwijspersoneel. Het zal niet bijdragen tot betere onderwijskwaliteit.