www.warmtepompforum.nl is februari 2010 online gegaan. Het doel van deze website is het creëren van een plek waar
iedereen met interesse voor warmtepompsystemen informatie, meningen en standpunten kunnen uitwisselen.

In Nederland zijn steeds meer installatiebedrijven met voldoende ervaring en expertise. Echter zorgt de toenemende vraag
naar warmtepompen als gevolg van stijgende energieprijzen en interessante subsidieregelingen, voor meer behoefte aan kennis.

Door slechte regelgeving wordt te weinig aandacht besteed aan de kwaliteit van verwarmingsinstallaties.
Het overgrote deel van de gastgestookte cv-installaties functioneren hierdoor tegen een slecht rendement.
Het gevolg hiervan is dat 10 tot 15 procent van het gasverbruik onbenut verloren gaat. De oorzaak hiervan is dat er te weinig
oog is voor kwaliteit en te veel aandacht voor prijs. Voor een goede installatie moeten de juiste kwaliteitseisen en
een goed ontwerp ten grondslag liggen. Pas dan kan worden bepaald wat een goede prijs is.

Voor een warmtepompinstallatie is het nog belangrijker om alle wensen goed op een rij te zetten en te zorgen voor een goede
communicatie tussen alle betrokken partijen.

Zowel opdrachtgevers als installatiebedrijven hebben baat bij het uitwisselen van informatie over de mogelijkheden, de eigenschappen
en de onmogelijkheden van een warmtepompinstallatie. Als een opdrachtgever in staat is om zich goed te oriënteren, geeft dit de installateur
de ruimte om een betrouwbare installatie te leveren die aan alle verwachtingen voldoet.

Warmtepompforum wil een bijdrage leveren aan het vertrouwen in de betrouwbare warmtepomptechniek waardoor we een
duurzame toekomst tegemoet kunnen zien.