mede-oprichter The Black Fish

Wietse van der Werf voer een aantal jaar mee als scheepstimmerman en machinist op de schepen van Sea Shepherd. Na verschillende campagnes in Antartica en de Middellandse Zee, ter bescherming van walvis- en vissoorten, heeft hij besloten het roer om te gooien en zich te richten op zeebescherming dichter bij huis. Hij is een van de drie oprichters van The Black Fish, een organisatie die zich inzet voor dolfijnen in gevangenschap en actie onderneemt tegen walvisjacht en schadelijke visserij binnen Europa. Van der Werf schrijft voor verschillende kranten en tijdschriften en doet onderzoek naar visfraude.

Maak werk van uitzetting!

Er zijn vele wetenschappers, orka kenners, natuurbeschermings- en dierenwelzijnsorganisaties en financiers over de hele wereld die hun hulp al hebben aangeboden om orka Morgan het vrije leven weer te gunnen. Is er iets wat het dolfinarium belemmert om haar uit te zetten?

Dit is waarschijnlijk de enige situatie waarin ik publiekelijk zou oproepen om werk te maken van iemands uitzetting uit ons land. Want ze is een buitenstaander en hoort hier gewoon niet thuis. Ruim drie maanden geleden, op 23 juni, kwam ze verzwakt en verdwaald terecht in de Waddenzee: de jonge vrouwelijke orka, nu in onze mensenwereld bekend als Morgan.