redacteur OnJo.nl

Wil van der Schans is redacteur bij OnJo. OnJo is opgezet door Argos (VARA/VPRO), Reporter (KRO) en ZEMBLA (VARA/NPS) en is uitgegroeid tot
de portal voor onderzoeksjournalistiek van de publieke omroepen op internet. Eerder was hij onderzoeker bij het kritisch onderzoeksbureau Buro Jansen & Janssen dat onder doet naar politie, inlichtingendiensten en vreemdelingenbeleid. Over deze onderwerpen schreef hij tal van artikelen en boeken. Daarnaast is hij gespecialiseerd in de Wet Openbaarheid van Bestuur.

Geen moratorium op informatie

Deze week besliste de rechtbank dat ik terecht beroep had aangetekend tegen de weigering van de AIVD en MIVD om stukken over Irak aan mij vrij te geven

Het heeft te lang geduurd. En dan doel ik niet op het bestaan alle kabinetten Balkenende, maar op de lange weg naar openbaarheid van stukken over Irak. Beiden hebben wel meer met elkaar te maken dan een oppervlakkige blik zou denken. Het laatste kabinet Balkenende heeft immers als een ouderwets Russisch Centraal Comité alle informatie over Irak gedurende het onderzoek van de Commissie Davids besmet verklaard.

Misleiding

December 2008 is het als de Eerste Kamer te horen krijgt dat "de regering niet heeft kunnen vaststellen dat Amerikaanse of Britse veiligheidsdiensten de publieke opinie bewust hebben misleid". Maar was het een kwestie van niet kunnen of niet willen?

“De regering heeft niet kunnen vaststellen dat Amerikaanse of Britse veiligheidsdiensten de publieke opinie bewust hebben misleid”. Ruim een jaar geleden wisten de ministers niet hoe het zat. De Eerste Kamer had tientallen vragen gesteld over de Nederlandse steun aan de inval in Irak. Vervolgens werd de Commissie Davids ingesteld, vandaag is het eindrapport verschenen.