Directeur IUCN NL

Willem Ferwerda (1959) is directeur van IUCN NL, het Nederlandse kantoor van de International Union for Conservation of Nature (IUCN). Ferwerda studeerde tropische ecologie, milieukunde en tropische landbouw aan de Universiteit van Amsterdam en de Universidad Nacionál (Bogotá, Colombia). Hij heeft 20 jaar ervaring met het beheer en herstel van ecosystemen in Europa, Afrika en Latijns-Amerika. Ferwerda is daarnaast oprichter van Leaders for Nature, een initiatief om het bedrijfsleven te betrekken bij de mondiale problematiek rond ecosystemen en menselijk welzijn.

Gooi kennis over tropische bossen niet weg

De Nederlandse inzichten betalen zich ook voor onze eigen kenniseconomie uit

Voor een koud kikkerland bezit Nederland enorm veel kennis over tropische natuur. Al in de zeventiende eeuw legden handelsreizigers hiervoor de basis. Zo werd de Ethiopische koffieplant via Nederlands-Indië en de Amsterdamse Hortus Botanicus naar Latijns-Amerika gebracht. Deze kennis over tropische bossen draagt bij aan de economie van ontwikkelingslanden en aan onze eigen economie. Toch stopt het kabinet hierin te investeren.

Topsectoren halen winst uit natuur

De topsectoren kunnen alleen succes hebben als de overheid een langetermijnbeleid creëert voor het herstel en behoud van natuur

Goed beheer, behoud en herstel van natuur in binnen- en buitenland dragen bij aan het excelleren van Nederlandse bedrijven in de negen topsectoren waar het kabinet op inzet. Het kabinet doet er daarom goed aan om de kansen en de bedreigingen door ecosystemen en biodiversiteit te adresseren in het nieuwe industriebeleid.