Universitair docent bestuurskunde

Willem-Jan Kortleven is universitair docent bestuurskunde aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij was eerder verbonden aan de sectie Rechtssociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij promoveerde op het proefschrift Voorzorg in Nederland, en studeerde daarvóór Nederlands recht in Leiden (specialisatie rechtsfilosofie).

Teeven gebruikt regels als wapen in ongelijke strijd tegen tolk

Het politieke leven van een staatssecretaris weegt zwaarder dan een tolkenleven...Teeven kan best, maar wil gewoon niet

De dichter Rodaan Al Galidi plaatste eens een aantal kritische kanttekeningen bij onze volksaard: ‘Nederlanders drinken bureaucratie, eten bureaucratie, ze plassen bureaucratie, poepen bureaucratie.’ Nu is bureaucratie op zichzelf niet slecht. Dankzij de bureaucratische vorm van organiseren, met vooraf vastgestelde regels die zonder willekeur worden toegepast, functioneert onze samenleving betrekkelijk soepel en rechtvaardig. Problemen ontstaan waar bureaucratie ontaardt in bureaucratisme: regels krijgen een sacrale status, bureaucraten gaan handelen als potentaten, mensen worden onderworpen aan het systeem.