Brusselkenner

Mr. W.R. Ruitenberg, werkte tot zijn pensioen op het Ministerie van Justitie. Was het Nederlandse contactpunt van het Europees Justitieel Netwerk civielrecht.

Is het Europarlement wel zo democratisch?

We moeten meer eisen stellen aan het democratisch draagvlak in de landen van de EU

Het Europees Parlement is een ongrijpbaar instituut. Het heeft de pretentie een democratische instelling te zijn. Is dat ook zo?