Redder Orang Oetangs

Willie Smits, Nederlander van geboorte, werkt al 30 jaar in Indonesië. Willie studeerde aan de Universiteit Wageningen en promoveerde tot bos- en natuurbeheerder. Min of meer per ongeluk komt Smits in 1989 in de dierenbescherming terecht. Op een markt treft hij een halfdode orang-oetang aan, door een handelaar aan zijn lot overgelaten op een vuilnishoop. Smits kijkt in de droevige ogen van het dier en besluit dat het roer om moet. Deze aap 'Uce' is de start geweest van een groot opvangcentrum dat ontheemde orang-oetangs traint voor terugkeer in de natuur. Willie’s doel is zoveel mogelijk natuur te behouden voor toekomstige generaties. Zie ook zijn website www.williesmits.nl

Oliepalmen doden Orang Oetangs

Het is zover, Kopenhagen komt eraan, duizenden mensen vliegen erheen en als altijd is er de hoop dat deze conferentie anders zal worden.

Niet als de Rio declaratie, of de millenium development goals of een van de andere grote conferenties die succesvol eindigden met goed geformuleerde intenties. Maar wie weet eigenlijk nog wat we daar met zijn allen afgesproken hebben?