En nu zijn we weer samengekomen,
elk aan de andere kant van de muur,
om elkaar dan eindelijk te vragen:
Naar wat voor zonderling oord
heb jij me in je hart gedragen?

Meer zien