Rechtstheoreticus, politiek filosoof en Amerikanist

Wouter de Been was sinds 2008 postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2009 werkte hij er aan een onderzoeksproject over conflicten in de multireligieuze samenleving. In dit project wordt geprobeerd tot een meer dynamische en open interpretatie te komen van klassieke idealen als neutraliteit, scheiding van de kerk en staat, godsdienstvrijheid, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.
Sinds 2020 is hij niet meer verbonden aan de Erasmus School of Law

Wat kunnen we leren van de Amerikaanse identeitscrisis?

In Nederland vind je dezelfde beelden als in de VS. Weliswaar met lokale accenten en met minder extreme gevolgen, maar niettemin herkenbaar.

In zijn nieuwe boek Last Best Hope: America in Crisis and Renewal (2021) stelt de Amerikaanse journalist George Packer zijn diagnose over de Amerikaanse samenleving. Vier jaar Trump en een ongecontroleerde coronacrisis hebben de sociale en politieke tekortkomingen van de Verenigde Staten pijnlijk blootgelegd. De kwesties die aan het licht zijn gekomen ― de polarisatie, […]

Trump en de wraak van de vrouwelijke kiezer

Trump was natuurlijk altijd al een onbehouwen hork. Maar in de afgelopen maanden heeft er toch een zekere radicalisering plaatsgevonden van zijn presidentschap.

“Suburban women will you please like me? Please… Please… I saved your dawn neighborhood, okay,” (Vrouwen in de voorsteden kunnen jullie me alsjeblieft aardig vinden? Alsjebelieft… Alsjeblieft… Ik heb jullie verdomde buurt gered, okay.) Deze smeekbede van Trump stamt uit een recente verkiezingsspeech, en maakt duidelijk waarom Trump er in de huidige fase van de […]

Waarom verkiezen zoveel Amerikanen nog steeds Trump?

De Democratische Partij is verleerd om met gewone Amerikanen te praten.

Met de dood van Ruth Bader Ginsburg en de kans om een derde aartsconservatieve rechter tot het Supreme Court te benoemen is er weer een meevaller voor Trump. Hij kan het machtige hooggerechtshof voor decennia naar rechts buigen en de aandacht van zijn mismanagement van COVID-19 afleiden. Maar verder stapelt zich het slechte nieuws voor […]

De klerken van Trump

De enablers van Trump hebben een beheersbaar probleem — de presidentsverkiezing van een incompetente clown met psychologische issues — laten uitmonden in een algehele crisis van een van de oudste democratieën van de wereld.

Toen Trump bijna vier jaar geleden president werd, werd de kans dat hij zijn ambtsperiode zou volmaken door de bookmakers laag ingeschat. Ook ik verwachtte dat hij inmiddels door het zelfreinigende vermogen van het Amerikaanse politieke systeem — de checks and balances — uit het Witte Huis zou zijn verwijderd. Ik rekende erop dat het […]

Trumps Republikeinse Partij als een doodscultus

De volledige overgave van de Republikeinse kiezers aan Trump lijkt de laatste opvlieging van een partij in verval

In zijn huidige vorm is de Republikeinse Partij op langere termijn niet levensvatbaar. De achterban vertegenwoordigt een steeds kleinere groep in het electoraat. De volledige overgave van de Republikeinse kiezers aan Trump lijkt de laatste opvlieging van een partij in verval. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden worden de Articles of Impeachment, de beschuldigingen tegen […]

Waar is Europa?

De gebeurtenissen van de afgelopen weken bevestigen het gelijk van W.L. Brugsma, die een ferm voorstander was van een verenigd en zelfbewust Europa.

Bij alle grote politieke ontwikkelingen de laatste weken — de Koerden die door president Trump van de een op de andere dag in de steek werden gelaten, de militaire operatie van Turkije in Syrië die daarop volgde, de evidente onmacht van Europa om iets aan de ontwikkelingen aan haar zuidgrens te doen, de ontwrichtende demonstraties […]

Ondertussen aan boord van de Brexit-express

Voor wie vooral kijkt naar wat Johnson doet en niet naar wat hij zegt, lijkt hij vooral bezorgd over zijn politieke lot en dat van zijn partij, minder over dat van zijn land en zijn landgenoten

Toen Theresa May aan het einde van haar premierschap iedere controle over Brexit leek te hebben verloren tweette Nicholas Soames, Conservatief lid van het Britse Lagerhuis en kleinzoon van Winston Churchill, een strofe uit een van de favoriete gedichten van zijn grootvader, “The Clattering Train”: Who is in charge of the clattering train? The axles […]

Lessen uit Brexit voor Baudet

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze inmiddels ontdekt dat een terugkeer naar de gloriedagen van het Empire niet op het keuzemenu van reëel bestaande alternatieven staat

Als de carrière van iedere politicus eindigt in mislukking, zoals een Engels wijsheid claimt, dan eindigt iedere populistische beweging wellicht in farce. Voordat Thierry Baudet, de nieuwe lieveling van populistisch rechts, zijn plannen voor een Nexit en een terugkeer naar volbloedige nationale soevereiniteit serieus ter hand neemt, zou hij er goed aan doen lering te […]

De Brexit is een geloof geworden

Denialism is er vooral op gericht om de twijfel te mobiliseren

Ik was deze zomer in Engeland en Schotland waar de Brexit iedere glans heeft verloren. Er is geen euforie over de herwonnen vrijheid, er is geen optimisme over een onafhankelijke toekomst, er is alleen een eindeloze reeks onvoorziene problemen, tegenslagen en teleurstellingen die de Britten gelaten ondergaan. In het Verenigd Koninkrijk is de Brexit nooit […]

Brave nieuwe wetenschap

Tegenwoordig wordt vooral gesproken over wetenschap als een onmisbaar ingrediënt van de kenniseconomie, niet als hoeder van een culturele traditie of project van intellectuele vorming

Ik sprak onlangs een vrouw die na jarenlang verblijf in het buitenland een terugkeer naar de Nederlandse academische wereld overwoog. De vrouw was duidelijk geschokt over de veranderingen die in de tussentijd hadden plaatsgevonden: de bureaucratisering, de schoolsheid die overheerste en het niveau dat nog van studenten verwacht werd. Het was alsof ze iemand na […]

Meer zien