Onderzoeker fac. Rechtsgeleerdheid EUR

Wouter de Been is sinds 2008 postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2009 werkt hij hier aan een onderzoeksproject over conflicten in de multireligieuze samenleving. In dit project wordt geprobeerd tot een meer dynamische en open interpretatie te komen van klassieke idealen als neutraliteit, scheiding van de kerk en staat, godsdienstvrijheid, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.

Hoe politici veranderen in entertainers die politieke acts opvoeren

In vergelijking met Macron zou men wellicht de conclusie kunnen trekken dat Donald Trump van politiek theater geen kaas gegeten heeft. Dat zou echter een voorbarige conclusie zijn

Een van de stokpaardjes van mijn promotor, professor Willem Witteveen, was de voorstelling van politiek als theater. Hij schreef er een boek over: Het theater van de politiek (1992). In een moderne democratie kunnen miljoenen mensen onmogelijk met elkaar in debat treden. Het is dan ook onvermijdelijk dat burgers niet langer actief deelnemen, maar vooral toeschouwers […]

Donald Trump: ramp of een zegen in vermomming?

Trump lijkt er met zijn malle gedrag in te zijn geslaagd om de bestrijding van de klimaatverandering nieuw leven in te blazen

In haar speech in München ― in de Duitse pers ondertussen bekend als de “Bierzelt-Rede” ― liet bondskanselier Angela Merkel een aantal dagen terug al op bescheiden toon weten dat de tijden zijn veranderd. Voor Merkel ― een staatsvrouw die altijd behoedzaam opereert ― leek er definitief iets geknakt tijdens het bezoek van de Amerikaanse […]

Donald Trump en de grenzen van de macht

Met de tegenkrachten in het Amerikaanse systeem is het niet zo slecht gesteld

Een van de beroemdste politieke teksten in de Amerikaanse geschiedenis is Federalist No. 51. Dit essay ― in 1788 geschreven door James Madison als toelichting op, en propaganda voor, de nieuwe grondwet voor de Verenigde Staten ― legt uit hoe de Amerikaanse grondwet een systeem creëert van gescheiden en rivaliserende machten die elkaar in evenwicht […]

Vroeger hadden we tenminste nog een toekomst

Angstige burgers willen vooral beschermen wat ze nog hebben en worden juist conservatief. Ze kiezen daarom vaak voor rechtse politici die met het verleden dwepen

In een opmerkelijk opiniestuk in de NRC betoogt historicus Eelco Runia dat we de nostalgie naar een overzichtelijke en zorgeloze tijd die bij veel populistische stromingen in het Westen aanwezig is niet moeten verwarren met een wens letterlijk naar eerdere omstandigheden terug te keren. Volgens Runia moeten we de opkomende nostalgie vooral zien als wens […]

Nostalgie en Brexillusies

Het zijn vooral de Britten die zullen lijden onder de onzekerheid over de toekomstige relatie met de EU

We leven in curieuze tijden. In de zomer van 2016 besloot het Verenigd Koninkrijk (VK) in een referendum nipt om de EU te verlaten. Noem me naïef, maar ik dacht dat dit verkiezingsresultaat zou worden vertaald in een gematigd compromis; in een oplossing die ook rekening zou houden met de wensen van de grote groep […]

Twee hoeraatjes voor de traditionele middenpartij

De PvdA bood in haar succesjaren als grote middenpartij een gezamenlijke banier waarachter tal van groepen zich konden scharen.

Het is niet iets waarop veel kiezers anno 2017 nog fier zijn, maar ik heb bij de recente Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA gestemd. Die stem had niet veel te maken met het werk dat de PvdA de afgelopen kabinetsperiode heeft geleverd, of het partijprogramma van 2017 ― beiden wekten bij mij niet veel enthousiasme […]

Gevecht tegen het zuur

Bij de bepaling van hun politieke voorkeur kijken mensen vooral om zich heen naar wat hun vrienden en kennissen doen. Mensen willen niet uit de toon vallen.

Ik kan het exacte programma niet meer terugvinden en de precieze details ontgaan me, maar jaren geleden zag ik een gesprek tussen de schrijver Maarten Biesheuvel en zijn intellectuele mentor Karel van het Reve. In het gesprek stelde de gekwelde Biesheuvel dat we onze ouders ondanks al hun tekortkomingen uiteindelijk toch altijd begrip en liefde […]

Alternatieve feiten, nepnieuws en bullshit

Zonder verankering in de feiten wordt het publieke debat een vruchteloze botsing van tegengestelde voorkeuren

Onze tijd wordt vaak een “post-truth” of “post-fact” tijdperk genoemd. Meestal wordt daar simpelweg mee bedoeld dat onwaarheden zich op het internet en met sociale media razendsnel over de wereld verspreiden en het publieke debat vervuilen. Geruchten, verdachtmakingen, internet memes en nepnieuws maken het voor burgers steeds moeilijker om waarheid van leugen en zin van […]

Neem de standpunten van populistische kiezers serieus

Dat het allemaal geen grap is, en het lachen ons snel zal vergaan, is nu voor iedereen duidelijk te zien aan de andere kant van de oceaan.

Als de populistische politiek door gematigde politici de maat wordt genomen dan blijft één groep al jaren stelselmatig buiten schot: de kiezers die tegen de gevestigde orde in opstand zijn en die opportunistische avonturiers als Geert Wilders, Donald Trump, Marine le Pen, en Nigel Farage hun verkiezingsoverwinningen bezorgen. Je moet de voorkeuren en keuzes van […]

De noodlottige aard van leider Trump

Het Witte Huis is overgenomen door een egocentrische hork met een onevenwichtig karakter die zijn eigenbelang nooit uit het oog verliest

Iemands aard is zijn noodlot, stelde de Griekse filosoof Herakleitos 25 eeuwen terug. Karakter is de bepalende factor voor hoe het een politicus zal vergaan. Dat belooft niet veel goeds voor het Trump-tijdperk. In de tijdspanne van één week zijn de karakterologische tekortkomingen van president Trump voor iedereen zonneklaar geworden: Zijn narcisme, zijn leugenachtigheid, zijn […]

Meer zien