Onderzoeker fac. Rechtsgeleerdheid EUR

Wouter de Been is sinds 2008 postdoctoraal onderzoeker aan de Faculteit der rechtsgeleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 2009 werkt hij hier aan een onderzoeksproject over conflicten in de multireligieuze samenleving. In dit project wordt geprobeerd tot een meer dynamische en open interpretatie te komen van klassieke idealen als neutraliteit, scheiding van de kerk en staat, godsdienstvrijheid, gelijkheid en vrijheid van meningsuiting.

Lessen uit Brexit voor Baudet

In het Verenigd Koninkrijk hebben ze inmiddels ontdekt dat een terugkeer naar de gloriedagen van het Empire niet op het keuzemenu van reëel bestaande alternatieven staat

Als de carrière van iedere politicus eindigt in mislukking, zoals een Engels wijsheid claimt, dan eindigt iedere populistische beweging wellicht in farce. Voordat Thierry Baudet, de nieuwe lieveling van populistisch rechts, zijn plannen voor een Nexit en een terugkeer naar volbloedige nationale soevereiniteit serieus ter hand neemt, zou hij er goed aan doen lering te […]

De Brexit is een geloof geworden

Denialism is er vooral op gericht om de twijfel te mobiliseren

Ik was deze zomer in Engeland en Schotland waar de Brexit iedere glans heeft verloren. Er is geen euforie over de herwonnen vrijheid, er is geen optimisme over een onafhankelijke toekomst, er is alleen een eindeloze reeks onvoorziene problemen, tegenslagen en teleurstellingen die de Britten gelaten ondergaan. In het Verenigd Koninkrijk is de Brexit nooit […]

Brave nieuwe wetenschap

Tegenwoordig wordt vooral gesproken over wetenschap als een onmisbaar ingrediënt van de kenniseconomie, niet als hoeder van een culturele traditie of project van intellectuele vorming

Ik sprak onlangs een vrouw die na jarenlang verblijf in het buitenland een terugkeer naar de Nederlandse academische wereld overwoog. De vrouw was duidelijk geschokt over de veranderingen die in de tussentijd hadden plaatsgevonden: de bureaucratisering, de schoolsheid die overheerste en het niveau dat nog van studenten verwacht werd. Het was alsof ze iemand na […]

Harde lessen uit Brexit

De EU als waarborg voor democratische zelfbeschikking?

Als student en promovendus politieke filosofie en rechtstheorie was ik ooit een uitgesproken Euroscepticus en schreef ik vurige stukken over het democratische tekort van de Europese Unie. Dat veranderde toen ik later voor een aantal projecten werkelijk kennismaakte met Europese instituties en Europese ambtenaren in Brussel. Principieel en theoretisch mankeert er uiteraard van alles aan de […]

De Trump ‘family values’ en de moraal van het neoliberalisme

De boodschap die Trump onbedoeld over de hele wereld uitzendt, is dat succes niet zozeer een zaak is van karakter, vernuft en hard werk, maar van bravoure, gewetenloosheid en de voorrechten van een goede geboorte

In de filmklassieker Annie Hall wordt een treffende komt-een-man-bij-de-psychiater mop verteld. “Dokter,” zegt de man: “Ik heb een probleem. Mijn broer is helemaal doorgedraaid. Hij denkt dat hij een kip is.” “Dat is niet zo mooi,” reageert de psychiater bezorgd: “Maar waarom heeft u hem niet meteen op laten nemen?” “Dat had ik wel willen […]

Er was eens een droom

'MLK is voor veel mensen iemand die vroeger belangrijke en inspirerende dingen heeft gedaan, maar die nu niet zo heel relevant meer is. De nalatenschap van MLK is gesteriliseerd'

Het is vijftig jaar geleden dat Martin Luther King (MLK) is doodgeschoten. MLK is in de tussentijd uitgegroeid tot een soort symbool van gelijkheid, burgerrechten en geweldloos verzet. Hij is gecanoniseerd tot een heilige en bijgezet in het pantheon van historische strijders voor de gerechtigheid naast mensen als Mahatma Gandhi, Moeder Theresa en Nelson Mandela. […]

Monopolie 2.0

Achter de opbouwende, gemeenschapsgerichte slogans gaan dominante organisaties schuil die enorme macht hebben vergaard. Toch lijkt er weinig animo te bestaan om ze politiek te beteugelen

Ain’t no Standard Oil men gonna run this state Gonna be run by little folks like me and you  (Randy Newman, Kingfish) Aan het begin van de 20e eeuw zette de onderzoeksjournaliste Ida Tarbell de opsplitsing van Standard Oil in gang. John D. Rockefellers Standard Oil was een van de eerste moderne multinationale bedrijven en […]

De benarde veste van de democratie: Falende elites of een revolte van de ‘vergetenen’?

Het kan geen kwaad om de zegeningen van de westerse democratische rechtsstaat hernieuwd te verdedigen

Vorige week las ik The Retreat of Western Liberalism (2017) van de Britse journalist Edward Luce. Luce voorspelt daarin dat het westerse model met zijn vrije markt en democratische rechtsstaat ― het model dat in 1990 nog het einde van de geschiedenis leek te belichamen ― in de vuilnisbak van de geschiedenis zal belanden. Het […]

Foute kunstenaars en foute kunst

Een zeker kritisch moralisme lijkt nu de boventoon te voeren dat verlangt dat zowel de kunst als de kunstenaar moreel moeten deugen

De eerste keer dat ik het schilderij “The Schooting Gallery” van Pyke Koch zag in Museum Boijmans van Beuningen zoog het mijn aandacht meteen op. De schilder was mij onbekend. Het schilderij uit 1931 toont een wereldwijze dame in een schiettent en ademt de sfeer van de donkere crisisjaren. Vanwege de naam dacht ik aanvankelijk […]

Rutte is regeringsleider, maar waar wil hij Nederland naartoe leiden?

Wat Nederland node mist, is een praktisch en wervend perspectief, een realistische visie op wat voor land Nederland moet worden

Toen ik meer dan 20 jaar geleden begon als promovendus in de rechtswetenschap was ik onderdeel van een omvattend onderzoeksprogramma naar het belang van idealen in het recht, de politiek en de moraal onder leiding van de rechtsfilosoof Wibren van der Burg. Dat was in de hoogtijdagen van postideologisch paars, van het pragmatische managementdenken in […]

Meer zien