Campagneleider Pax


De witte lijst in de kledingindustrie mag niet tot witwassen leiden

Het is een stap in de goede richting maar papieren intenties leiden niet altijd tot concrete resultaten

Vorige week was er positief nieuws over het textielconvenant. Ook al tekende de belangrijkste maatschappelijke partij de ‘Schone Kleren Campagne’ niet mee, je zou kunnen zeggen dat de vorming van een “witte lijst” van kledingbedrijven een stap in de goede richting is. De kledingbedrijven op de lijst moeten de belangrijkste misstanden zoals kinderarbeid zoveel gaan mogelijk […]