Masterstudent Filosofie

Yannick Schueler (25) is masterstudent Filosofie in Utrecht

Publicaties


Nederland dreigt in maart een schizofrene natie te worden

Het asociale, het schreeuwen, vechten en wegkijken is het nieuwe ‘normaal’, naastenliefde, altruïsme, inschikkelijkheid en morele verhevenheid zijn verdachte eigenschappen

Kan de Wet van Godwin niet ter grave gedragen worden? Meer dan een kwart eeuw geleden kwam de Amerikaanse advocaat Mike Godwin, in een onderzoek naar de eerste internetmemes, op de heden ten dage fameuze Wet van Nazi-analogieën, beter bekend als de Wet van Sexton-Godwin, beter bekend als de Wet van Godwin: “Naarmate een online discussie […]