Wethouder Heerde

Ik ben Yasemin Çegerek, voormalig lid van de Tweede Kamer. Ik ben Gelders, ik ben Nederlands, ik ben van Turkse komaf. Ik laat me inspireren door het aloude motto: spreiding van kennis, macht en inkomen. Dat klinkt ouderwets, maar is misschien wel moderner dan ooit. Ik wil dat iedereen gelijke kansen heeft op de arbeidsmarkt, jongere en vijftigplusser, zoon van een hoogleraar of dochter van een migrant. Nu is er te veel onzekerheid. Er zijn mensen die te weinig verdienen en niet hun rekeningen kunnen betalen, of überhaupt geen baan hebben, wel willen maar geen werk kunnen vinden of door discriminatie geen toegang hebben tot de arbeidsmarkt. We kunnen het ons niet veroorloven dat zoveel talent aan de kant te laten staan. Ik maak mij sterk voor al die talenten.

Als we willen dat vrouwen geen verliezers zijn, dan moeten we allemaal ‘feminist’ zijn…

Turkije stapt uit het Europees vrouwenrechtenverdrag dat eisen stelt aan de aanpak van geweld tegen vrouwen en meisjes en het bestrijden van huiselijk geweld.

Onderhandelingen en toetredingen tot internationale akkoorden kunnen jaren duren, maar eruit stappen is soms een kwestie van minuten. Heel typerend is hierbij het gezegde ‘vertrouwen komt te voet en gaat te paard.’ Je vraagt je af wat de waarde van het Verdrag van Istanbul is, als je zomaar weg kunt lopen. Met de Brexit hebben […]

Voor de vrouwen die vluchten, voor de vrouwen in Moria

Sommige vrouwen moeten kiezen tussen een kogel, een bom of verkracht worden in een kamp. Een gruwelijke werkelijkheid voor vrouwen die moeten vluchten. 

Toespraak gehouden bij Lopend Vuur in Nijmegen, een actie voor de vluchtelingen in de Griekse kampen. Op 8 maart, de Internationale Vrouwendag, sta ik hier in Nijmegen op straat. Dit keer voor de actie van ‘lopend vuur’ vanuit de Havana aan de Waal. Vandaag wil ik in deze progressieve stad vooral mijn solidariteit uitspreken met vrouwen in […]

De tijd van het coronavirus

Een tijd van staren naar het plafond

Een tijd van volhouden. Een tijd van verlies en rouwen. Een tijd van een crisis doorstaan. Een tijd van een virus willen verslaan. Een tijd van inzien hoe de zorg is uitgekleed. Een tijd met een pandemie en het menselijke leed. Een tijd van te weinig medisch apparatuur en ic-bedden. Een tijd van overvolle ziekenhuizen […]

‘Zwartjes’

Als wethouder had ik laatst een afspraak met iemand die meteen van wal stak over dat ik in het college opviel met mijn ‘Aziatische uiterlijk’

Weet je al wat iedereen in de ambtelijke en politiek top allang weet? Dat is vandaag de vraag in een tweet van RTL-journalist Pieter Klein. Weet je wat iedereen in de politieke en ambtelijke top al lang weet? Dat het niet alleen ging over ‘Turk’, als iemand Nederlands was geboren. Of over een ‘nest Antillianen’ […]

Overheid moet Nederlandse moslims beschermen tegen radicalen en buitenlandse invloeden

In de media worden de ontwikkelingen helaas eenzijdig belicht: daardoor weet men niet dat ook in islamitische kringen liberalisering plaatsvindt

Met de grote migratiegolf in de tweede helft van de vorige eeuw hebben zich in Nederland veel moslims gevestigd. Buitenlandse arbeiders waren nodig voor het werk dat in Nederland niemand wilde doen. Op kousenvoeten kwam de islam het land binnen. Mensen hielden gebedsdiensten in provisorische gebedsruimten, in een leeggekomen winkel, een achterafzaaltje of een verlaten […]

Mijn heldinnen en de kracht van vrouwen

De Dolle Mina’s van toen, noem ik maar vandaag de dag in onze samenleving de Dolle Jasmina’s, zij die zich ontworstelen uit culturen met andere waarden en op hun manier emanciperen

Toespraak gehouden voor Soroptimist International, een wereldwijde service- en belangenorganisatie van en voor vrouwen. Het afgelopen jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Vrouw. Als vrouwelijke politica vind ik het fantastisch dat vrij recent het vrouwenquotum in Nederland een feit is geworden. Na een lange strijd is er nu toch een wet die het […]

Ouderenzorg aanpassen aan afkomst, voor de onbezorgde oude dag

Het is jammer dat de zorgen en problemen van deze mensen die al jarenlang in Nederland wonen zo weinig aan bod komen in publieke en politieke discussies

Deze oproep is geschreven door meerdere auteurs, zie onderaan. Aan de landelijke politiek, In de miljardennota lazen we goed nieuws. Vanaf 2021 gaat het kabinet 3 miljard extra vrijmaken voor ouderenzorg. Dat is hard nodig: het aantal ouderen in Nederland stijgt snel in de komende jaren. Ouderen hebben andere behoeften dan jonge mensen. Ze hebben […]

Er is behoefte aan leiders die werelden bij elkaar brengen, niet uiteen drijven

Ondanks zijn excuses blijft uitspraak minister Stef Blok een open wond

Een paar weken geleden was ik bij een inburgeringsceremonie van een Syrisch gezin. Vader, moeder, drie kinderen. We waren op de kamer van de burgemeester, in Heerde, de gemeente waar ik wethouder ben. Die burgemeester is Fred de Graaf, gepokt en gemazeld in het openbaar bestuur van Nederland. En VVD’er. Hij vroeg de vijf Syriërs […]

Goede verpleeghuizen voor de eerste generatie Turken en Marokkanen zijn nodig

Wie staat er nog stil bij hun bijdrage aan de Nederlandse economie?

Iedereen wil als het nodig is, goede zorg op zijn oude dag. Niemand wil een last zijn voor zijn omgeving als hij of zij hulpbehoevend wordt. Dit geldt ook voor de eerste generatie Turken en Marokkanen die vroeger onderdeel waren van de economische bloei en nu onderdeel zijn van de vergrijzing. Eind jaren zestig kwamen […]

Meneer de president

Tussen u en uw voorganger zijn de verschillen als dag en nacht

Meneer de president, Ik begrijp dat u alle inwoners van zeven islamitische landen voorlopig zult weren uit de Verenigde Staten. Nu kan de voor een Oscar genomineerde Ashgar Farhadi uit Iran Amerika niet in. Ook wilt u Syrische vluchtelingen niet opnemen in Amerika. Het bouwen van een muur op de grens met Mexico was dus […]