trainer

Yeter Akin: Culturele en Maatschappelijke Vorming/Trainer. Mede-initiatiefnemer van het landelijke educatie project 'Zwarte Tulp' en van de documentaire 'Verdwaalde Gezichten' in samenwerking met Frans Bromet.

Vrouwen moeten de confrontatie niet uit de weg gaan

Ik neem geen genoegen met hardnekkige excuses als "iedereen kan veranderen, behalve mijn man" of "mijn vader vertrouwt de anderen niet, daarom mag ik niet" want ik geloof in de kracht van verandering die je stap voor stap kunt bereiken.

Zelfbeschikking is een basisbehoefte en vol recht in het leven. In het #MeToo tijdperk is het geen onbekend fenomeen dat vrouwen het meeste leiden onder taboes. Seksuele intimidatie, abortus en zelf zeggenschap hebben over je eigen keuzes, zijn nog steeds onderwerpen die gevoelig liggen of liever onbesproken blijven in bepaalde gemeenschappen. We zien dat de […]

Tunnelvisie in de zaak Yunus

Iedereen bekijkt de zaak vanuit eigenbelang en gelooft in de eigen waarheid, waardoor zulke tunnelvisies de kloof tussen burgers in een land vergroten

De laatste puzzelstukjes lijken compleet te worden nu het bekend is dat het gerechtshof in 2007 Yunus aan zijn biologische ouders had toegewezen. Hoe het proces daarna is verlopen lijkt op een oneindige doolhof. De laatste ontwikkelingen nemen niet weg dat de commotie rondom Jeugdzorg en Turks Nederlandse kinderen een punt heeft bereikt. Sterker nog de discussie is op volle toeren. De social media staan op hun kop, er zijn verschillende facebookpagina’s aangemaakt en men is bezig om een demonstratie te organiseren.