Gemeenteraadslid GroenLinks Amsterdam

Zeeger Ernsting is gemeenteraadslid voor GroenLinks in Amsterdam, waar hij zich richt op onder meer; verkeer en vervoer, kunst en cultuur, P&O en ruimtelijke ordening.

Een autoluwe stad heeft de toekomst

Steden moeten mensen meer ruimte bieden en auto's minder

Wereldwijd worden in steeds meer steden verhitte debatten gevoerd over hoe de publieke ruimte meer geschikt gemaakt kan worden voor mensen. In Parijs is de snelweg langs de Seine uit het autonetwerk gehaald en zijn er autovrije zondagen. In Barcelona experimenteren ze met ‘Superblocks’: hele blokken die voor een deel autovrij worden gemaakt. In New […]