122

Big Bang, religie en wetenschap

Was er een 'In den beginne...' zoals de Big Bang theorie suggereert?

Eerst dacht de wetenschap dat het heelal altijd bestaan had, toen kwam een briljante – en katholieke – wiskundige met de inmiddels breed geaccepteerde theorie van de Big Bang. Daarmee lijkt er ooit een begin van alles geweest te zijn. En dat past weer goed in het wereldbeeld van religieuze mensen. Maar klopt dat ook?


Het antwoord weet natuurlijk niemand maar je kunt het wel goed beredeneren, toont deze video van MinutePhysics die de materie helder uitlegt (navertellen is een andere kwestie). Met mooie vergelijkingen. Hoe moet je je een wereld zonder tijd voorstellen? Zoals je je op de Noordpool het noorden voorstelt: het bestaat daar gewoon niet.

Geef een reactie

Laatste reacties (122)