1

De boef, de dichter en de scholier

Ester Naomi Perquin, de huidige Dichter des Vaderlands, was begin deze eeuw cipier om haar studie te kunnen bekostigen. Op basis van haar ervaringen in de gevangenis en de types die ze daar ontmoette, schreef ze gedichten die in 2012 gebundeld werden in Celinspecties. Literair magazine De Reactor schreef daarover:

Het besef dat iedereen in staat is tot het maken van verkeerde keuzes en dat toeval en ‘lot’ daarbij een belangrijke rol spelen is natuurlijk allesbehalve nieuw. (…) Maar de wijze waarop Perquin erin slaagt deze gevangenen ondanks hun gruweldaden en stoornissen een menselijk gezicht te geven dwingt bewondering af. Sommige geportretteerde criminelen weten zelfs te ontroeren, zoals ‘Carlo “De Veroveraar” da C.’, die inbreken als een soort kunstvorm lijkt te beschouwen, althans zo lijkt hij de misdaad voor zichzelf en de magistratuur te rechtvaardigen: ‘Ik zie steeds weer een opening, een kier / waar niemand ruimte ziet. Ik zet karakter in. // […] Ik nam niet eens iets mee, / geen schat of souvenir – dit zat de oude rechter dwars, een man / die nooit de schoonheid zag van ergens zijn, van kamers / waar geen vreemden kwamen’.

Dat bewuste gedicht is nu door de 14-jarige scholier Milan de Moor tot een aansprekende animatie verwerkt. De dichter is er zeer verguld mee, laat ze op Twitter weten.

Geef een reactie

Laatste reactie