37

De Snijtafel: Klaas Dijkhoff heeft voor een liberaal bar weinig liberaals te melden

Dit voorjaar hield VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een uitgebreide toespraak op het congres van zijn partij. Rosa van Gool en Kasper C. Jansen leggen in de VPRO-serie De Snijtafel die uitspraak onder de loep en constateren dat Dijkhoff het woord liberaal wel erg vaak in de mond neemt, maar inhoudelijk eigenlijk maar weinig liberaals te melden heeft:

Hoewel de strijd tegen de socialisten en de kerk gestreden is, aldus Dijkhoff, hebben de liberalen nog genoeg te doen. De VVD moet ongemak gaan wegnemen. Maar niet zomaar ieders ongemak. Dijkhoff wil alleen ongemak wegnemen bij het deel van de bevolking dat hij definieert als ‘goed volk’. Je kunt goed volk herkennen aan zijn afnemende vertrouwen in de samenleving, met name omdat uitkeringsgerechtigden en vluchtelingen de boel verzieken. Maar goed volk heeft ook ‘liberale waarden’, zegt Dijkhoff. Hij wil zich daarmee blijven onderscheiden van politici als Geert Wilders, in zijn woorden: ‘het verkeerd soort populisten, die het wóórd vrijheid heel vaak gebruiken, maar in alles wat ze doen en voorstellen die juist ondermijnen.’

Geef een reactie

Laatste reacties (37)