111

DWDD: Sylvana Simons en Thierry Baudet kruisen degens in Het Lagerhuis

De verkiezingen komen eraan! Reden voor DWDD om het debatprogramma Het Lagerhuis een plek te bieden. In ‘DWDD Heimwee: Het Lagerhuis’ zijn in de vier maandagen voor de verkiezingen de bankjes, de aftelklok en Paul Witteman de vertrouwde elementen, maar met een geheel nieuw panel. Uit alle lagen van de Nederlandse samenleving zijn twintig nieuwe geboren debaters geselecteerd. Iedere aflevering sluiten twee lijsttrekkers aan bij dit panel om, in de DWDD-studio, te discussiëren over actuele verkiezingsonderwerpen.

Naast de groepsdiscussies, debatteren de deelnemende lijsttrekkers iedere aflevering ook één op één. Lodewijk Asscher en Henk Krol gingen met elkaar in discussie in de eerste aflevering. In de tweede uitzending kruisen politieke tegenpolen Sylvana Simons en Thierry Baudet de degens.

De stellingen van de avond waarover de panelleden met elkaar in discussie konden gaan, luidden: ‘De nationale identiteit bestaat niet’, ‘de tegenprestatie in de bijstand moet worden afgeschaft’ en ‘er moet een bindend referendum worden ingevoerd’.
Daarna was het de beurt aan Simons en Baudet om in het slotdebat tegenover elkaar plaats te nemen. Daar luidde de stelling: ‘Er moet quotum voor vrouwen en allochtonen in overheidsberoepen komen.’

Simons en haar partij Artikel 1 zijn voorstander van zo’n quotum, met name binnen overheidsberoepen en ook in het kabinet. Simons: ‘Wij vinden dat de overheid een afspiegeling moet zijn van de samenleving waarin wij leven, dus dat geldt niet alleen voor vrouwen of mensen van kleur, maar ook bijvoorbeeld mensen met een beperking.’
Baudet is het daar niet mee eens, hij denkt dat het opleggen van een quotum juist averechts zal werken. ‘Mensen die via een quotum op een bepaalde plek zijn gekomen voelen zich daar zelf ongemakkelijk over. Het leidt tot polarisatie omdat de mensen die die positie niet hebben gekregen met scheve ogen naar de persoon kijken die via die quotumweg daar toch terecht is gekomen.’

Ook op Twitter werd flink mee gediscussieerd:

Geef een reactie

Laatste reacties (111)