3

Japanse gevangenissen gaan steeds meer op bejaardentehuizen lijken

Vergrijzing is een gigantisch probleem in Japan en dat heeft opvallende consequenties. Zo steeg heet aandeel van criminele ouderen in slechts tien jaar van 5,8 naar 20 procent van de totale criminaliteit. Deze ontwikkeling heeft zijn weerslag op het gevangeniswezen, waar de behoeftes van de groeiende groep ouderen zwaar wegen op het personeel. In plaats van het bewaken van de veiligheid en orde, wordt nu verwacht dat zij oudere gevangen helpen met wassen, aankleden en toiletbezoek.

Volgens onderzoeker Yuki Shinko zijn er meerdere oorzaken voor het stijgende aantal (hoofdzakelijk lichte) vergrijpen onder Japanse ouderen. Zij zouden eenzaam zijn, zich vervelen en de consequenties van hun gedrag niet vrezen. Velen zouden een verblijf in de gevangenis zelfs prefereren boven het leven in vrijheid (en armoede). Het recidivisme onder oudere criminelen is enorm, ongeveer 70 procent wordt binnen vijf jaar na vrijlating opnieuw gepakt. Shinko:

“Als je gearresteerd wordt heb je nog steeds een dak boven je hoofd, je krijgt drie maaltijden per dag en je gezondheid wordt in de gaten gehouden. Het is dus een soort win-win-situatie.”

Ouderenwerkloosheid is hoog in Japan, waar momenteel 27 procent van de bevolking ouder dan 65 is. Dat percentage zal de komende jaren alleen nog maar groeien omdat de bevolking al jaren krimpt. De Japanse overheid heeft aangekondigd 500.000 dollar te reserveren voor aanvullend verplegend personeel in 35 van de 70 gevangenissen in het land.

Cc-foto: David Shackleford

Geef een reactie

Laatste reacties (3)