28

Symbolisch: klimaatkoffer glipt uit handen Yesilgöz

“Handle with care”, staat er op de Klimaatkoffer waarmee Dilan Yeşilgöz, staatssecretaris van Klimaat, donderdag naar de Tweede Kamer toog. Zelf sloeg Yeşilgöz die waarschuwing al meteen in de wind. Bij het openen van de koffer ging het mis.

De onoplettendheid van de VVD-staatssecretaris is een mooie metafoor voor het Nederlandse klimaatbeleid. Want dit jaar voldoet Nederland weer niet aan het Urgenda-vonnis dat de overheid verplicht om ervoor te zorgen dat de broeikasgasuitstoot 25 procent lager ligt dan in 1990. Ook de komende jaren ziet het er niet goed uit, zo blijkt uit de Klimaat- en Energieverkenning (KEV). De NOS schrijft:

De CO2-uitstoot stijgt momenteel en de komende jaren waarschijnlijk te veel om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen. Maar op de wat langere termijn ziet het er voor het Nederlandse klimaatbeleid beter uit dan eerder werd gedacht.

De Raad van State is aanmerkelijk minder positief en roept het demissionaire kabinet op om onmiddellijk in te grijpen. De Raad stelt vast dat het Nederland niet gaat lukken om te voldoen aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050.

Geef een reactie

Laatste reacties (28)