43

Trump: Van het geluid van windmolens krijg je kanker

Wanneer Donald Trump de kans krijgt zich negatief uit te laten over windmolens, dan grijpt hij die. En geheel in Trump-stijl niet met de meest snuggere argumenten. Zijn laatste verzinsel: het geluid van windmolens veroorzaakt kanker.

Trump deed de uitspraak tijdens een jaarlijks diner van Republikeinse Congresleden. Woningen worden door de aanwezigheid van windmolens 75 procent minder waard, zei Trump zonder enig bewijs, ‘en ze zeggen dat je van het geluid kanker krijgt’. Dat helemaal niemand behalve hij dat zegt deerde de Amerikaanse president – die ook het geluid van een windmolen nabootste – niet. En windmolens zijn ‘een vogelkerkhof’, aldus Trump die erop hintte dat de grond onder windmolens bezaaid is met dode vogels. Een opmerking die Trump vaker maakt, ondanks herhaaldelijke tegenwerpingen van het ministerie van Energie die laat weten dat vogels maar zelden omkomen door windmolens.

De voornaamste reden om af tegeven op windmolens lijkt voor Donald Trump zijn eeuwige obsessie met oude rivaal Hillary Clinton te zijn. Tijdens de presidentiële race van 2016 stelde Clinton voor te investeren in windenergie om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Ook tijdens een bijeenkomst vorige maand kwam Trump daar nog eens op terug door te liegen dat windenergie nutteloos is ‘omdat het niet altijd waait’. Niet gehinderd door de kennis dat energie uit wind wordt opgeslagen en gebruikt kan worden ook wanneer het niet waait, merkte hij op dat je televisiekijken wel kunt vergeten wanneer het niet waait. ‘Ik weet veel over wind,’ aldus Trump.

Geef een reactie

Laatste reacties (43)