44

1 op 3 Nederlanders vindt dat huiselijk geweld ‘moet kunnen’

Een op de drie Nederlanders vindt dat geweld gebruiken tegen een geliefde in sommige gevallen moet kunnen, zoals bij overspel of onenigheid over de opvoeding. Dat blijkt uit onderzoek van kennisinstituten Atria en Blijf Groep, in samenwerking met Motivaction.

Hoewel vrijwel iedereen vooraf geweld zegt af te keuren, blijkt dat men geweld als reactie op een concrete situatie vaak geen gek idee meer vindt. Veel partnergeweld blijft onder de radar, ondanks dat het vaak voorkomt, omdat slachtoffers niet beseffen dat hem of haar geweld wordt aangedaan. Vooral seksueel geweld – het dwingen tot seksuele handelingen – wordt niet als geweld gezien, en leidt dus ook zelden tot aangifte.

Het onderzoek werd uitgesplitst in de categorieën lichamelijk, seksueel en psychisch geweld. Psychisch geweld is het systematisch kleineren en vernederen van een partner of kind. Seksueel geweld gaat over het lichamelijk dwingen tot seksuele handelingen. Vooral jongeren onder de 25 spreken vergoelijkend over seksueel geweld. Een op de twintig jongeren noemt verkrachting binnen een relatie wel te verdedigen, tegenover een op de honderd 55-plussers. Ook blijkt er nauwelijks verschil in afkeuring van partnergeweld tussen autochtone Nederlanders en Nederlanders met een migratie-achtergrond. Tussen mannen en vrouwen zijn de verschillen wel groot. Mannen zien veel minder partnergeweld in hun omgeving dan vrouwen, en vinden het bovendien bijna twee keer zo vaak acceptabel.

Renée Römkens, directeur van Atria en hoogleraar gendergerelateerd geweld aan de Universiteit van Amsterdam:

Dit is de eerste keer dat goed in kaart is gebracht hoe Nederlanders over partnergeweld denken. Mensen bagatelliseren. Verschillende vrouwen uit het onderzoek gaven aan pas aan partnergeweld te denken als het zich herhaaldelijk voordoet. Eén keer kan, maar een tweede keer niet, dan ga je echt te ver, zei er één. Dit is zoals gezegd de eerste keer dat we dit zo uitzoeken, we kunnen dit niet vergelijken met cijfers uit het verleden. Maar we willen het wel in de gaten blijven houden om te voorkomen dat jongeren opgroeien tot volwassenen die geweld in een relatie normaal vinden. Dat mannen partnergeweld vaker bagatelliseren dan vrouwen kun je bijvoorbeeld benoemen in voorlichting in klaslokalen. Kinderen moeten die verschillende opvattingen van mannen en vrouwen kennen om het probleem beter te begrijpen.

Cc-foto: Jeffrey

Geef een reactie

Laatste reacties (44)